Kosmetiske produkter

Kosmetiske produkter
Forslag til nytt, revidert kriteriedokument for miljømerking av kosmetiske produkter er nå ute på høring. Høringsfristen er 18. mars 2016.
Tekst FotoIStock/Ivan Bliznetsov

#mce_temp_url#Alle produkter som kommer inn under EUs kosmetikkdirektiv kan svanemerkes hvis de kan dokumentere at de oppfyller kravene. Eksempler på slike produkter er hudpleiemidler, hårpleieprodukter, såpe, sjampo, sminke og parfyme.

De viktigste foreslåtte endringene er:

  • Nytt krav til fornybare råstoffer
  • Flere forbindelser på listen over forbudte stoffer, inkludert UV-filter i nanoform
  • Begrensning av phenoxyetanol i produkter til barn
  • Begrensning av aluminium i «leave-on»-produkter
  • Krav til begrensning av mengde emballasje er betydelig strammet
  • Nytt krav til tømningsgrad av produktet

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Terhi Uusitalo. Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er Vivian Grønhaug Ottemo, og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 18. mars 2016 via svarskjema nederst på denne siden, per post eller epost til vgo[at]svanemerket.no.

Last ned

Høringsbrev

Letter of proposal, english

Høringsforslag

Proposal for hearing, english

Bakgrunnsdokument

Background document, english

Beregningsark, foam-produkter

Beregningsark, leave on-produkter

Beregningsark, rinse off-produkter

Høringsliste/list of recipients

Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene.

Send inn høringsuttalelse