Revisjon av kriteriene for batterier

Revisjon av kriteriene for batterier
Vi har startet revisjon av kriteriene for miljømerking av engangsbatterier.
Tekst

Vanligvis utarbeider vi et forslag til ferdige kriterier som så sendes ut til høring. Nå har vi under utprøving et system hvor vi inviterer til deltagelse tidligere i prosessen. 

Du finner all informasjon om revisjon av kriteriene for engangsbatterier på vår engelskspråklige nordiske hjemmeside.

Oppdatering august 2018: Høringsfristen er utløpt.