Klima: Hva kan jeg gjøre?

Klima: Hva kan jeg gjøre?
Hva kan du og jeg gjøre for å belaste klimaet mindre?
Tekst

Vi må kutte CO2-utslippene raskt, ellers skaper vi en verden det er mye vanskeligere å leve i. Klimaproblemene skyldes i stor grad produksjon og forbruk. Derfor ligger løsningen også her: I smartere produksjon og klokere forbruk. Men hvordan kan vi bli mer klimavennlige forbrukere? Her er noen tips.

Press politikerne

En del av årsakene (og løsningene) til klimaproblemet ligger utenfor våre hender. Hvor mye kull og olje som brukes rundt i verden, bestemmer ikke du og jeg. Men vi kan spørre, mene og kreve at politikerne våre gjør noe for å begrense klimaproblemet. La dem kjenne at dette er noe vi bryr oss om.

Bruk mindre energi

Vi kan kutte ned på eget energiforbruk hjemme og på jobb. Slå av lyset, redusere varmen når ingen er i lokalene, bruke kollektivtrafikk så mye som råd. Mange vaskepulver gjør tøyet rent ved 40 grader, så det er ikke lenger noen grunn til å vaske på 60 eller 90 grader. Det er klimavennlig, bra for klærne, og gir deg mindre strømregning.

Når du velger produkter, kan du gjøre energismarte valg. Svanemerkede produkter har dokumentert at de bruker mindre energi i produksjonen og/eller under bruk enn tilsvarende produkter. Dette gjelder alt fra dopapir til datamaskiner, hoteller og dagligvarebutikker.

Hva kjøper du?

Tenk over det generelle forbruket ditt. Hva er det du egentlig trenger, og hva har du bare lyst på? «Hvor mange olabukser trenger jeg egentlig? Hvor mange sykler eller sko? Trenger vi ny sofa eller kjøkkeninnredning - igjen?» Husk at hver gang et nytt produkt lages, hentes nye ressurser fra naturen og ny energi må til for å lage og transportere produktet. Hvis du kan forbruke mindre, og heller kjøpe produkter av god kvalitet som varer lenge, er du mer klimavennlig.

Vær litt treskalle

Avskoging bygger også opp under klimaproblemet. Også her kan du gjøre noen bevisste valg som forbruker. Når du kjøper møbler, innredninger, gulv, byggematerialer, skrive- eller dopapir kan du velge produkter som er laget av tre fra bærekraftig drevet skog. Da vet du at du ikke har bidratt til ytterligere avskoging og ubalanse. Svanemerkede varer er sånn. 

Hverdagens skjulte klimavalg

Vi gjør mange forbrukervalg i hverdagen uten å vite at dette også har betydning for klimaet. Her er et lite eksempel: Norske bleiebarn bruker minst 500 000 bleier hver dag. Papirmassen i bleiene kommer fra trær, som har klimaverdi i seg selv. Treet blir til cellulose og papir ved at vi koker det. Dette er svært energikrevende, og har dermed også en klimaeffekt. 500 000 bleier hver eneste dag i hvert eneste år. Bare her i lille Norge. Valg av bleier er også et klimavalg. Og i motsetning til valget mellom kull og olje, er det et valg som du og jeg kan ta.

Redd verden. Litt hver dag

Som forbruker gjør du mange klimavalg hver dag. De beste valgene finner du Svanemerket på. Hvert enkelt valg gir ikke global og umiddelbar effekt. Men selv små bidrag blir store når de blir mange nok. Du kan redde verden. Litt hver dag.