Naturen tar ikke backup

FNs dag for biologisk mangfold
I dag er det FNs dag for biologisk mangfold. Det er viktig å ta vare på det biologiske mangfoldet på jorda. De artene vi mister, får vi aldri igjen. Naturen tar ikke backup.
Tekst

I hver krik og krok på jorda er det planter og dyr som i løpet av tusenvis av år har funnet akkurat sin plass akkurat her. På den høyeste tinde og i det dypeste gjel er det liv. Mange ganger har artene blitt så spesialtilpasset at de bare kan klare seg akkurat her og bare sammen med de andre som lever på stedet. Det er mange og skjøre forbindelser mellom dem.

Når vi bruker naturen til å fiske, hogge eller bygge hus og vei, må vi være kloke. Utrydder vi et dyr eller ei plante, kan vi true hele økosystemet fordi vi bryter kjeden mellom alt som lever der. Artsutryddelsen på jorda er stor, økende og uopprettelig. De dyre- og planteartene som ikke overlever, kommer aldri mer igjen. Naturen tar ikke backup.

Denne kunnskapen krever noe av oss som bruker naturen. Vi må bruke ressursene på jorda uten å ødelegge livsgrunnlaget for dyr og planter, og uten å utarme jordas forråd for oss selv og for dem som kommer etter oss. Dette grunnsynet ligger i bunnen for alle Svanemerkets krav.

Les mer om FNs dag for biologisk mangfold