Svanemerkede investeringsfond

Svanemerkede investeringsfond
Invester sparepengene dine i bærekraft: Velg et svanemerket investeringsfond.
Tekst

Gjennom forbruksvalgene våre kan vi påvirke omverdenen. I snart 30 år har forbrukere brukt Svanemerket som veiledning for å kunne velge produkter som er gode valg for både helse, miljø og kvalitet, og som bidrar til et mer bærekraftig samfunn. Gjennom svanemerkingen har vi sammen påvirket bedrifter til å redusere sin miljøpåvirkning. Nå kan du også påvirke bedrifter indirekte gjennom eierskap – via et svanemerket investeringsfond.

Forvalteren av et svanemerket investeringsfond bruker kapitalen og eierskapet til å påvirke de bedriftene fondet investerer i til å utvikle seg i mer bærekraftig retning.

Slik er et svanemerket fond:

  • Fondet må avstå helt fra investeringer i bransjer og selskaper som er spesielt problematiske
  • Fondet skal gjøre en grundig bærekraftsanalyse av mulige plasseringer og prioritere de beste selskapene
  • Fondet skal være åpne på hvilke aksjer og obligasjoner m.m. som finnes i fondet og årlig rapportere hva fondet har gjort når det gjelder bærekraft
  • Svanemerket stimulerer fondet til å ha et aktivt eierskap og drive påvirkningsarbeid mot selskapene i porteføljen

At et fond er svanemerket betyr ikke at alle selskapene i fondet er bærekraftige eller er helt uten problemer eller mangler. Våre krav til fondet bidrar til at du gjennom din investering kan påvirke markeder, bransjer og selskaper i en mer bærekraftig retning.

Du har kanskje ikke tenkt over det, men å spare i fond innebærer at du er en av eierne i et selskap. Riktignok bare en av mange eiere, men til sammen utgjør sparepengene deres en ganske stor kapital, og i det ligger det makt. Blir vi mange som sparer svanemerket er vi overbevist om at det kommer til å ha positiv innvirkning.

Vær oppmerksom på at svanemerking av et fond ikke er en garanti for fondets avkastning eller hvor risikofylt plasseringen er.