Kampen mot PFAS

Kampen mot PFAS
Perfluorerte organiske fluorstoffer (PFAS) får fett eller smuss til å prelle av, men er skadelige for både helse og miljø. Derfor har Svanemerket forbudt alle organiske fluorstoffer i bakepapir, hamburgerpapir, engangsartikler, møbler, maling, klær og andre tekstiler i en årrekke. Nå utvikler vi også krav til fluorfri skismøring.
Tekst

De perfluorerte organiske fluorstoffene (PFAS) har mange gode egenskaper, og derfor er de ofte benyttet i regntøy, allværsjakker og impregneringsspray. På kjøkkenet finner du dem i teflon og andre «non-stick»-belegg i stekepanner og kokekar. Maten vår kommer også ofte i kontakt med fluorstoffer, via mat- og bakepapir og annen emballasje. Blir et produkt omtalt som «flekk-avvisende», «vanntett» og «non-stick» er det sannsynlig at det er brukt organiske fluorstoffer.

Norsk forbud

Norske myndigheter innførte i 2014 et nasjonalt forbud mot én gruppe fluorstoffer. Dette innebar at det ble forbudt å produsere, importere, eksportere og omsette tekstiler, gulvtepper og andre belagte forbrukerprodukter som inneholdt stoffet perfluoroktansyre (PFOA). Matemballasje ble unntatt fra forbudet, til tross for at det er dokumentert at fluorstoffene lekker over i maten fra emballasjen.

Norges forbud til tross, det ble ikke noen krise i produksjonen av allværsjakker og stekepanner. Det kan være fristende for produsentene å bytte ut PFOA med andre organiske fluorforbindelser. Slike stoffer kan være litt mindre giftige, men det er dårlig dokumentert hvilke effekter de har. Sannsynligvis har- de mange av de samme negative effektene som PFOA. Og for å oppnå samme vann- og fettavstøtende effekt må produsentene bruke større mengder av disse stoffene. Dermed kan mye av vinninga gå opp i spinninga.

Ikke bare enkeltstoffer, men hele grupper

Skal vi for alvor kvitte oss med de organiske fluorstoffene, må vi ta et helhetsgrep: Inkludere alle stoffene i den kjemiske gruppen og utradere dem gjennom hele produksjonsprosessen – også i råvarefasen. Sett i lys av dette, gir et forbud mot PFOA alene i sluttproduktet bare en svært begrenset sikkerhet for forbrukerne.

Svanemerket har forbudt alle organiske fluorstoffer i flere år. Produsentene av svanemerket bakepapir har funnet gode erstatninger for fluorstoffene, mens svært få produsenter av allværsjakker og annet friluftsutstyr foreløpig har evnet eller villet lage produkter uten disse stoffene. Dette kan selvsagt skyldes noen av de andre, strenge kravene vi stiller også, men konsekvensen er uansett at store deler av Norges befolkning kler seg i klær som skader naturen når de skal ut og nyte den.

To spor for videre innsats

Vi mener at kampen mot de organiske fluorstoffene vinnes ved å følge to spor samtidig: Det ene er å jobbe internasjonalt for et forbud – ikke bare mot enkeltstoffer, men mot hele gruppen av organiske fluorstoffer. Det andre er at forbrukere og innkjøpere får insitament og kunnskap nok til å kreve fluorfrie produkter, og at vi sammen kan presse produkter med disse stoffene ut av markedet.


Svanemerket jobber med å utvikle krav for skismøring: Gliderprodukter for alle typer ski og brett beregnet for brukt på snø, inkludert produkter som optimaliserer glid på felleski. Kravene er på høring nå, med høringsfrist 10. mars 2018. Gi oss gjerne innspill!