Pengemakt er miljømakt

tormod lien
Svanemerkets største styrke er at det utnytter pengemakten hos innkjøpere og forbrukere til det beste for miljøet. Innkjøpsdugnaden Svanens Innkjøpernettverk har rendyrket denne makten og resultatet så langt er betydelige miljøeffekter innenfor kontorrekvisita-, rengjørings- og trykkeribransjen, men potensialet er ennå mye større.
Tekst FotoJørgen Stokke Halvorsen

Da Stiftelsen Miljømerking lanserte Svanens innkjøpernettverk (tidligere innkjøperklubb) i 2007 var grunnidéen at profesjonelle innkjøp skulle være en sterk drivkraft mot et bærekraftig samfunn.

Deltakere dokumenterte «Svaneinnkjøp» for 179 millioner kroner i 2011, men pengemakten er betydelig høyere, da pengene får aktører til å søke om Svanemerket for varer og tjenester som omsettes for milliarder. Potensialet er enormt og bare til en viss grad utnyttet, her er noen eksempler:

  • Deltakerne krever Svanemerkede trykksaker og dette har satt fart i trykkeribransjen, mer enn 320 000 tonn med «miljøgodkjent» papir går gjennom svanemerkede trykkerier og sikrer bærekraftig avvirkning av skogområder på størrelse med sju tusen fotballbaner. Trykkeriene benytter de mest helse- og miljøriktige kjemikaliene i markedet, ingen av kjemikaliene går i avløpet etter bruk, avkapp er minimert og avfall behandles forsvarlig.
  • Store og små rengjøringsfirma søker om Svanemerket for å vinne kontrakter hos for eksempel Coop, Storebrand og Steen og Strøm. ISS, som rengjør mer enn 1 milliard kvadratmeter gulv årlig, har nå svanemerket  Agder Region og har oppnådd reduksjoner i kjemikalieforbruk og forbruk av plastposer, samt at de nå kildesorterer avfallet i seks fraksjoner. ISS sier på sine hjemmesider at de ønsker å Svanemerke hele sin renholdsdivisjon og kantinene og tilby dette til alle kunder som ønsker det.
  • Storebrand sin leverandør av kontorstoler, Savo, har nå fått svanemerket sin produksjon av stolen S3, etter at konkurrenten Håg var først ute med bestselgeren Capisco. Tre møbelprodusenter søkte om Svanemerket for kontorinnredninger i forbindelse med at Storebrand bygde nytt hovedkontor på Lysaker. Nå bygger Storebrands svenske gren, SPP, også nytt hovedkontor og stiller strenge krav hos broderfolket.
  • Staples som er den største grossisten for forbruksvarer og kontorrekvisita i Norge  med 1 milliard i omsetning rapporter nå om at tretti prosent av omsetningen er svanemerkede produkter.

Det snakkes mye om CSR og etiske krav i næringslivet og det har vært snakket om det lenge. Svanens Innkjøpernettverk tilbyr et konkret verktøy for miljøtilpasning som en naturlig del av et CSR arbeid. Enkelte store innkjøperorganisasjoner gjennomfører selv audits og kontrollbesøk hos sine leverandører i forhold til etiske krav og miljøkrav. Innenfor de mer enn 250 produkttypene hvor Nordisk Miljømerking har utviklet miljømerkingskrav kan denne jobben trygt overlates til Svanen. Miljømerking gjennomfører kontroller, krever inn testrapporter og sjekker datablader og miljøledelsesrutiner.  Dette forstår stadig flere miljøoffensive innkjøpere og melder seg inn i Innkjøpernettverket. Svanemerket finnes på mer enn 8000 varer og tjenester som selges i det nordiske markedet, varer som kommer fra hele verden. Det er ingen grunn til å utvikle egne miljøkrav til disse produktene, for ekspertene som hjelper Miljømerking er blant de fremste.

"Vi trenger hjelp til å stille de riktige miljøkravene, og Miljømerking har gode verktøy" uttaler Bård Skage som er innkjøpssjef i Helse Midt-Norge RHF "Det er krevende nok å være innkjøper om man ikke skal ha detaljkunnskap om ftalater, kildesortering og CO2 ekvivalenter. Når vi benytter Svanemerkets krav håper vi at leverandører svarer med svanesertifisering og gjør evalueringsjobben lettere for innkjøpere i framtiden".

Sentralt i filosofien til Svanemerket er det at det skal lønne seg økonomisk å levere Svanemerket. Skal det bli lønnsomt må flere innkjøpere kreve det samme, og de må gjøre mest mulig samtidig. Når svaneutvalget øker blir det stadig lettere for flere innkjøpere å følge etter og offentlige innkjøpere kan trygt benytte Svanens krav uten å risikere å stå igjen uten leverandører som kan levere.

De siste tre årene har deltakere i Svanens Innkjøpernettverk gitt signaler om at de ønsker Svanemerket renhold i framtida. Nå krever de svanemerket renhold og signaliserer at de i framtida ønsker å svanemerke kantina si. Da må leverandørene øke andelen økologiske varer, de må spare energi og vann og de må kildesortere bedre. Innkjøperne vil kreve Svanemerkede møbler, og da må platene komme fra bærekraftig skogbruk, overflatebehandlingen må være helse- og miljøtilpasset og plast må være iblandet (post consumer) returplast til tretti prosent.

Framtidens innkjøpere vil ikke slå seg til ro med drivstoff basert på fornybar råvare til fem prosent, de vil kreve at minst tretti prosent av råvaren er fornybar, de vil kreve at utslipp av drivhusgasser, kreftfremkallende stoffer i avgasser og uttak av råvarene skjer på en bærekraftig måte - i henhold til Svanens krav. Innkjøpere av dialyseposer og transfusjon/infusjonsmateriell vil ikke slå seg til ro med plast fri for miljø- og helsefarlige ftalater, men vil kreve at de alternative materialene er garantert sikre.

Deltakerne i Svanens Innkjøpernettverk forplikter seg til å prioritere varer og tjenester som oppfyller Svanemerkets krav og/eller er Svanemerket. Blant deltakerne finner vi toneangivende offentlige innkjøpere som Helse Sørøst og Helse Midt Norge, Universitetet i Oslo, Posten og Kystverket, og profilerte private virksomheter som Storebrand og If, Steen & Strøm og Amfikjeden, Coop og Norgesgruppen. De 43 deltakerne har innkjøpsbudsjetter på mer enn 45 milliarder kroner og får miljøveiledning og motivasjon  innenfor cirka en tredjedel av områdene de kjøper varer innenfor.

Deltakerne skal avgi en årlig rapport over anskaffelse av miljømerkede varer og tjenester. Rapporten skal dokumentere en målbar forbedring fra år til år, og benyttes til å vise forbedring og øke motivasjonen og stoltheten ytterligere. Tallene er den beste brekkstang inn mot nye potensielle «svaneleverandører». Og da kan vi oppsummere med Innkjøpernettverks to motto: pengemakt er miljømakt og det som måles gjøres.

Kommenter saken
kommentarer