Stor interesse for svanemerket renovering

Stor interesse for svanemerket renovering
Svanemerket har akkurat lansert miljøkrav til et helt nytt område: Renovering. Det er store muligheter for å miljøforbedre renoveringsprosjekter, og det var god interesse for frokostseminaret vi nylig arrangerte om dette.
Tekst

- I 2018 er det i Norge om lag 440 000 000 m2 bolighus, leilighetsbygg, forretningsbygg, hytter osv. 80 % av de byggene vi har, må vi regne med å bruke i 50-60 år til, så renoveringprosjekter kommer det til å bli mange av framover. Det sa Multiconsults Svein Bjørberg da han innledet seminaret. Han mener det er stort behov for en egen teknisk forskrift om renovering av bygg.

Politiske målsettinger

Både nybygg eller renovering må foregå på en måte som støtter opp under myndighetenes mål om energieffektive og arealeffektive bygg, og ikke minst målene om å fase ut bruken av miljøgifter så langt det er praktisk mulig innen 2020. Svanemerket renovering sørger for at det renoverte bygget blir like energieffektivt som et nybygg, samtidig som innholdet av miljøgifter og andre kjemikalier som kan skade helse og miljø blir sterkt begrenset. Faktisk oppfyller byggherren substitusjonsplikten ved å velge svanemerkede produkter, fordi de ikke inneholder problemkjemi.

HENT vil svanemerke renoveringsprosjekter

- Det blir mer og mer miljøfokus i bransjen, og kravene til bærekraft har eksplodert. Det var budskapet til Egil Ytrehus, som er teamleder for miljø i Norges 5. største entreprenør, HENT. Mange av kravene dreier seg om energibruk og klimagassutslipp, men også økt bruk av trevirke og strengere kontroll på miljøgifter og annet kjemikalieinnhold er områder som får stor oppmerksomhet i bransjen. 

HENT har stor tro på svanemerket renovering. - Vi ser at miljø er stadig viktigere ved innsalg og i konkurranser, og vi ønsker å kunne tilby svanemerket renovering som en effektiv måte å miljøforbedre eksisterende bygg på, sa Ytrehus. - Derfor er vi ute etter det riktige prosjektet, med den riktige byggherren, i den riktige fasen og med den riktige kontraktsformen, avsluttet han.

Bruk gode rådgivere

Ida Løvik, som er miljørådgiver med erfaring fra BREEAM-NOR i Norconsult fremhevet hvor viktig det er at kravene til miljø blir tatt med helt fra begynnelsen av prosjektet, og gjennomsyrer det hele veien. En viktig ting rådgivere kan bidra med i en slik prosess, er å sørge for at kravene til Svanemerket blir implementert på en hensiktsmessig måte tidlig i prosjektet. Dette gjelder både krav til tilstandsanalyse og plan for utnyttelse av ressurser, miljøkartlegging, bruk av materialer, energikravene og mye mer.

Suksess med svanemerkede nybygg i kommuner

Lasse Narjord Thue representerte Røyken kommune på seminaret. Røyken er i ferd med å oppføre to svanemerkede skoler, og Thue la vekt på hvordan dette sikrer at hensynet til både ytre miljø og arbeidsmiljø for små og store blir ivaretatt. De konkrete kravene gjør det også enklere for kommunen å være en ambisiøs innkjøper, og derved bidra til en høynet standard i markedet. Svanemerket, som er kjent av 89 % av befolkningen, er også en enkelt redskap for å vise innbyggerne at her er miljøansvaret tatt på alvor.

Alle skal med

Siste mann ut var Odd Strand, prosjektleder i Spydeberg kommune, som nylig innviet seks svanemerkede rusomsorgsboliger. Her var det de islandske arkitektene Batteriid som foreslo at byggeprosjektet skulle ende i svanemerkede boliger, noe kommunen med rette er svært stolte over å ha fått til. Strand hadde gode råd til andre som vil bygge svanemerket. De vil sikkert også gjelde dersom det er et renoveringsprosjekt det er snakk om: Lag en innkjøpsplan med klare datoer for leveransene fra dag 1. Legg inn godt med tid til leveransene. Ha svanemerkingen oppe som tema på alle prosjektmøtene, byggemøtene og fremdriftsmøter. Dette er viktig for å bevisstgjøre alle som er med i prosjektet å få dem til å tenke miljø. Et smart tips er å gjøre en avtale med den lokale byggevarebutikken slik at håndverkere og andre ikke får kjøpt annet enn svanemerkede produkter til prosjektet.