Svanedebut for Toma

Svanedebut for Toma
Hva gjør du når du allerede er den største, norskeide aktøren på facility management, og har fornøyde kunder over hele landet? Viser at du også er best på miljø, selvsagt. Derfor ble Tomas region for Romerike og Follo nylig sertifisert med Nordens offisielle miljømerke, Svanen.
Tekst

Toma Facility Services AS fikk nylig tildelt sin første lisens fra Svanemerket. Det var Tomas region Romerike og Follo som med dette beviste at de er best i klassen når det gjelder helse og miljø. - Og dette er bare starten, sier Unny Ingvaldsen, fagansvarlig for renhold i Toma.

Ingvaldsen var spent før prosessen med å sertifisere renholdstjenesten i Romerike og Follo kom i gang. Ville de møte store utfordringer underveis?
- Det var både spennende og lærerikt å jobbe med svanesertifiseringen. Vi jobber mest mulig med minst mulig kjemikalier, og har lagt vekt på god kjemikaliehåndtering lenge. Jeg fikk bekreftet at vi har gjort mange ting riktig. I Toma har vi alltid vært opptatt av miljø, både for naturens og for de ansattes skyld. Og det fikk vi igjen for nå, følte jeg, sier Ingvaldsen videre.

Svanemerket stiller krav til dokumentasjon på mange områder av renholdsvirksomheten. Det ble en utfordring for noen underleverandører, som ikke klarte å komme opp med de dataene Toma etterspurte. Men etter å ha byttet ut leverandører til noen som har bedre systematikk og oversikt over egen virksomhet, er dette ikke lenger et problem.

Merker dere økt etterspørsel etter miljøsertifisert rengjøring?
- Ja, absolutt, særlig i forbindelse med anbudskonkurranser. Og når jeg snakker med kunder om vår miljøpolicy på plast, kjemi eller sprayflasker, blir det alltid veldig positivt mottatt. Det teller jo også for dem at de har valgt en aktør som er gode på miljø, avslutter Ingvaldsen.

En svanemerket rengjøringstjeneste

  • Bruker en høy andel miljømerkede rengjøringsmidler
  • Minimerer forbruk av unødvendige kjemikalier
  • Minimerer miljøpåvirkningen fra transport
  • Har medarbeidere som er opplært innen både miljø og rengjøringsmetoder
  • Har kvalitetssystem for å sikre høy rengjøringskvalitet