Trygg Renhold: I bresjen med miljøsertifisering

I bresjen med miljøsertifisering
Først i Norden med å klare Svanemerkets nye og strengere krav.
Tekst

Trygg Renhold er det første rengjøringsbyrået som blir svanemerket etter at merkeordningens nyreviderte krav til rengjøringstjenester ble lansert. Det var ikke uventet at nettopp Trygg Renhold ble den første – bedriften legger stor vekt på kvalitet og på arbeid med helse, miljø og sikkerhet.

Hvorfor er det viktig for dere å være en svanemerket rengjøringstjeneste?
- Det er både fordi vi er opptatt av miljø, og fordi vi opplever at kundene etter hvert har begynt å spørre om vi er svanemerket. Vi har jobbet med anbud i mange år, og for noen år siden var det knapt noen som brukte miljø som tildelingskriterium. Nå ser vi at blir det mer og mer av det. Offentlige innkjøpere stiller for eksempel mer konkrete krav enn før, sier Hanne Rud, salgs- og driftssjef i Trygg Renhold. Det oslobaserte rengjøringsbyrået har vært svanemerket siden 2006.  

Kutter unødig forbruk

Svanemerket, som er det offisielle miljømerket i hele Norden, stiller strenge krav til renholdsbedrifter som ønsker sertifisering. De må ha medarbeiderne som er opplært både i miljø og rengjørings­metoder, de må dokumentere at de bruker en høy andel miljømerkede rengjøringsmidler og at kutter forbruk av unødvendige kjemikalier.

-Etter at vi ble svanemerket har vi fått et mye mer bevisst forhold til forbruk. Før målte vi bare forbruket i kroner og øre, nå måler vi både i antall produkter og i gram og kilo. Dermed reagerer vi mer hvis vi ser at forbruket endrer seg. Vi har hatt en kraftig bevisstgjøring i alle ledd i bedriften, og det har vært bra, fortsetter Rud.

Kampen mot aerosoler

Flere rapporter og medieoppslag har vist at renholdsarbeid øker risiko for helseskade. Dette kobles til bruk av rengjøringsmidler på sprayflaske. Dysene i sprayflaskene forstøver væsken slik at det er stor risiko for å puste inn kjemikaliene. Dette kan gi helseplager i form av astma, allergi og luftveis­irritasjon. For å redusere denne risikoen har Svanemerket i de ny-reviderte kriteriene valgt å forby parfyme og allergene konserveringsmidler i sprayprodukter som eksponerer brukeren for aerosoler (forstøvninger). Heller ikke produkter som rengjøringsfirmaene selv blander ut og bruker på egne sprayflasker, kan inneholde slike forbindelser.

Hvordan vurderer du det nye kravet om sprayprodukter?
-Jeg synes det er bra å redusere bruk av spray. Det finnes alltid alternativer, og nå har mikrofiberklutene blitt så effektive at det nesten ikke er behov for spray mer. Vi ser også at både bruk av dynkeflasker og ikke minst skum-baserte produkter kommer mer og mer. Så spray-produktene er på vei ut. Men det tar likevel litt tid å bygge forståelse for dette i alle ledd av bedriften, fortsetter Trygg Renholds salgs- og driftssjef.

Stigende etterspørsel

Merker dere økt etterspørsel etter svanemerkede rengjøringstjenester fra innkjøpere/kunder?
- Ja, i alle fall merker vi at innkjøperne ønsker en miljømerka rengjøringstjeneste. Med det nye regelverket kan de jo stille mer konkrete krav nå, og vi ser økt etterspørsel etter tjenester som har et miljøledelsessystem. Men vi ser også at krav om Svanemerket dukker opp oftere, sier Rud.

Har du inntrykk av at miljø vektes tyngre i anbudsprosesser enn før, eller er det bare pris som gjelder?
Det er veldig opp og ned. Men miljø har kommer oftere og oftere opp som kriterium, kanskje bare vekta 5 %, men vi ser det oftere enn før.

Har du en oppfordring til dem som skal kjøpe inn rengjøringstjenester (både offentlige eller private innkjøpere)?
-Det er viktig at innkjøpere har et bevisst forhold til miljø og vekter det som del av tildelings­kriteriene. Det er litt frustrerende at vi får like mange poeng som dem som bare har skrevet noen sider om miljøinnsatsen. Det er viktig at innkjøperne stiller konkrete og målbare krav. Da kan det faktisk ha reelle utslag for hvem som vinner konkurransen.

En svanemerket rengjøringstjeneste

  • Bruker en høy andel miljømerkede rengjøringsmidler
  • Minimerer forbruk av unødvendige kjemikalier
  • Minimerer miljøpåvirkningen fra transport
  • Har medarbeidere som er opplært innen både miljø og rengjøringsmetoder
  • Har kvalitetssystem for å sikre høy rengjøringskvalitet