Vask bilen uten oljesøl

Vask bilen uten oljesøl
Norske bilvaskehaller rengjør 7 millioner biler i året. Vaskevannet er forurenset av olje. Dersom all bilvask ble gjort med svanemerkede vaskemidler, ville oljeforurensingen blitt redusert med 380 tonn.
Tekst

Det er 2,5 millioner personbiler i Norge. Mange av dem vaskes i noen av de 1100 automatiske vaskehallene som finnes landet over. Dersom vaskehallen bruker vaskemidler som er laget av hydrokarboner (organiske løsemidler), blir vaskevannet forurenset med 150 mg olje per liter vann. Hver bilvask bruker 400 liter vann, og tilfører dermed omgivelsene 60 gram olje. Den samlede oljeforurensingen fra alle bilvaskene i vaskehall blir på hele 407 tonn i året. Det tilsvarer 42 tankbiler olje.

Svanemerkede bilvaskemidler er vannbaserte produkter, og fører derfor til et mye lavere oljeutslipp: Bare 10 mg per liter vann. Hvis alle de 7 millionene bilvasker ble foretatt med svanemerkede bilvaskemidler, hadde den samlede oljeforurensingen bare blitt på 12 tonn, hele 380 tonn mindre. At det likevel blir litt oljeutslipp, skyldes at vaskemidlene vasker bort oljeprodukter fra selve bilen: Asfaltnupper, rester av understellsbehandling, veistøv og søl.

Shell går over til svanemerket bilvask

Shell går nå over til svanemerkede bilvaskemidler. I de 110 vaskehallene kjeden har, skal det heretter bare brukes vaskemidler som tilfredsstiller det nordiske miljømerkets strenge krav til kjemikalieinnhold og effektivitet.

– Endelig får bilister i Norge enda bedre muligheter til å vaske bilen uten å bruke stoffer som er skadelige for både helse og miljø. Det er gledelig at Shell nå viser at et grønnere bilhold er mulig, sier Anita Winsnes, direktør i Miljømerking.

Fra vaskehallen til middagsbordet

Bruk av fossil olje og oljeprodukter skaper klimaproblemene, vår tids største utfordring. Det er viktig å kutte bruken av fossil olje overalt der vi kan. Men oljesøl fra bilvask er også et problem på en måte de færreste er klar over:

Vaskevannet fra bilvasken i vaskehallen renner ned i en tank under bakken. Herfra går vannet til det kommunale renseanlegget, som er bedre egnet til å rense vann fra husholdninger enn fra bilvaskehaller. Dermed går mye av kjemikaliene og oljerestene i spillvannet fra bilvasken videre til renseanleggets slamproduksjon. Slikt slam brukes som jordforbedringsmiddel i landbruket. Dermed kan potetene du spiser til middag være gjødslet med restprodukter fra bilvasken din.

Svanemerkede bilpleiemidler

Det finnes 133 svanemerkede bilpleiemidler på det norske markedet. Både avfettingsmidler, bilsjampo, felg- og dekkrens, motorvask, insektfjerner og voks og polish har klart de strenge miljøkravene, og kjente merkenavn som Turtlewax og Selaclean har svanemerkede produkter. Både bensinstasjoner og forhandlere av bilrekvisita fører svanemerkede bilvaskemidler.