Verdens vanndag

Verdens vanndag
Vann er både landskapsarkitekt, livgiver og vårt aller viktigste kjemikalium. I dag er det vannets dag.
Tekst

Vannet  går i et evig kretsløp mellom havet, skyene og landjorda. Sola varmer opp sjøvannet, dampen stiger til værs, føres med vinden inn mot land, og regner ned over jorda. Der gir det liv til planter, dyr og mennesker, og renner med tida tilbake til havet i elver og som grunnvann. Mengden H2O er konstant. Dråpene som faller fra skyene i dag, er de samme som på dinosaurenes tid.

De salte havene utgjør 97,5 prosent av alt vann på kloden, mens bare 2,5 prosent er ferskvann. Av det lille ferskvannet som finnes, er 70 prosent frossen is ved polene, og nesten 30 prosent grunnvann under bakken. Bare en eneste prosent av ferskvannet på kloden er tilgjengelig for alle planter, dyr og mennesker.

Vann i alle produkter

Vann er en viktig faktor i produksjonsprosessen i mange industrier. Det brukes til dyrking av mat, bomull og andre naturfibre, og til vasking og farging i forskjellige stadier i prosessen med å lage for eksempel et klesplagg. Kjemikaliene som brukes, blander seg med vannet, men blir ikke borte. Vannforurensing er et stort miljøproblem i mange deler av verden.

Også selve vannforbruket kan være problematisk. Vi har jo ikke så mye ferskvann å ta av. Produksjon av en kilo bomull krever ca 10 000 liter vann – men i de verste tilfellene (i India) går det med så mye som 22 000 liter vann per kilo bomull. For å lage et ark papir, brukes det 10 liter vann. For å lage en halv kilo plast, går det med 91 liter vann.

Svanen og vann

Svanemerket stiller både krav til vannforbruk, til rensing av avløpsvann fra fabrikken, og til hvilke kjemikalier man kan bruke i en rekke produktgrupper.  For eksempel gjelder dette alle såper, kremer og hudpleieprodukter og for vaskemidler til klær, hus og bil. Har du tenkt over at nesten alt som er i disse produktene havner avløpsvannet, og at det til slutt renner ut i elver og sjøer? Både i Mjøsa, Femunden og Randsfjorden er det funnet siloksaner fra hårsjampo i ørret.  Det er viktig hva produktene våre er laget av og hvordan stoffene i dem påvirker vannet vårt.  Derfor utelukker Svanen de stoffene som er giftige for vannlevende organismer og som ikke brytes raskt ned i naturen.