Svanhild og Blekkulf

Blekkulf, Svanhild og vennene
Ny-premiére: På åttitallet vekket Blekkulf miljøinteressen i tusener av norske barn. Nå får barna deres også sjansen: En ny Blekkulf-serie starter 7. september på NRK Super. Nå har han en ny venninne: Svanhild.
Tekst FotoNordisk Film TV/co-prod Filmkameratene

Blekkulf er en liten blekksprut som lever i sjøen sammen med reka Pelle, laksen Sprelline og rokken Rokkeruth. Den nye serien introduserer også en ny figur; sangsvanen Svanhild. Hun er Blekkulfs hjelper over vann og hjelper ham med å løse de ulike miljøproblemene som dukker opp.

- Barn og miljø henger uløselig sammen, sier direktør i Miljømerking Alvhild Hedstein. – Barna er framtiden vår, og det er viktig å hjelpe dem til å bli engasjerte i hvordan vi behandler naturen og miljøet rundt oss. Vi har så mye å ta vare på, og det er så mange ting vi kan gjøre! Jeg tror lek og glede er en bedre vei inn i miljøengasjementet enn frykt og mørke, avslutter hun. 

svanhild sjøanemone

På svanemerket.no vil du for hver episode finne utfyllende informasjon om de ulike miljøproblemene Blekkulf og gjengen støter på. Her forklarer vi miljøproblemet, hva som er løsningen og hva du og jeg selv kan gjøre til hverdags for å bøte på problemet.

Viktige miljøvalg

Det var Bente Roestad som skapte både Blekkulf og Svanhild. Roestad har ivret for barn, kultur og miljø i en årrekke, og gleder seg til å se at nye barn blir kjent med miljøheltene.

- Blekkulf og Svanhild har truffet hverandre og blitt gode venner. Nå får Blekkulf, som lever i vannet, god hjelp av Svanhild som har fugleperspektiv, og ser jorda ovenfra. Svanhild vet godt hva som er miljøvennlig av varer vi kjøper, forteller Bente Roestad.

Miljøfaglig kvalitet

Den nye barne-TV-serien om Blekkulf og Svanhild sendes på NRK Super hver fredag kl. 18.10. Miljømerking har bidratt med å kvalitetssikre det miljøfaglige innholdet. NRK Super sender 13 episoder før jul og 13 på nyåret.

Kommenter saken
kommentarer