God på markedsføring?

Merkebrukerprisen
Vil du vinne merkebrukerprisen 2019? Bruk Svanemerket aktivt i kommunikasjon og markedsføring, og vinn både heder og ære - og kunder.
Tekst

Det ligger et stort potensiale i å synliggjøre Svanemerket. Mange forbrukere er opptatt av hva de selv kan gjøre for å ivareta miljøet og de ønsker å gjøre bedre valg i det daglige.  De stoler på offisielle miljømerker, og ønsker økt utvalg og mer og tydeligere merking i butikken.

Målsetting

Vi vil vise frem gode eksempler på markedsføring med Svanemerket, og inspirere til mer svanemarkedsføring

Slik foregår det

Send oss en presentasjon med dine gode eksempler på svanemarkedsføring innen 26. april. Det kan være både reklamemateriell, bruk av Svanemerket for å vinne anbud, merkebruk i en spesiell aktivitet, kursopplegg for ansatte – alt du har gjort for å fremme Svanen!

Svaneprisene overrekkes på Svanekonferansen 28. mai.

Vi deler ut priser for

 • Beste merkebruker på forbrukermarkedet
 • Beste merkebruker for proffmarkedet
 • Innkjøperpris

Kriterier

 • Synlighet
  Er det gjort aktiviteter som har gitt stor synlighet for Svanemerket (f.eks. TV-reklame eller annonser andre steder med stor synlighet)?
 • Utforming og design
  Er Svanemerket godt integrert i utforming og design, og ser det bra ut?
 • Helhetlig bruk
  Er Svanemerket brukt på en helhetlig og gjennomtenkt måte i markedsføringen?
 • Kanalbruk
  Er Svanen brukt i alle/ de fleste av tilgjengelige markedsføringskanalene (f.eks. både tv-reklame, DM, hjemmesider, internt)?
 • Synlighet på produkt
  Er Svanemerket plassert tydelig og godt synlig på produktet?
 • Kunnskapsbyggende
  Er Svanemerket brukt til å bygge kunnskap om Svanen, gjennom for eksempel ekstern og intern markedsføring eller PR?

Jury

Markedsavdelingen og administrerende direktør i Miljømerking, Anita Winsnes.

Svaneprisen

Svaneprisen er designet av den internasjonalt anerkjente norske designeren Andreas Engesvik. Da Engesvik skulle designe prisen tok han utgangspunkt i svanens elementer; luften og vannet. Bevegelser i disse elementene skaper en bølgestruktur i sand både på land og på havbunnen. Det er som avtrykk av kraft og bevegelse. Disse avtrykkene er vakre og flyktige, de oppstår og forsvinner, men de oppstår kontinuerlig. Engesvik ser på dette som et bilde av evigheten og menneskets korte tid på jorden. 

Frist

Send materiell innen fristen 26. april. Bilder vi skal bruke på nettsidene bør være i bra kvalitet, og helst i breddeformat (16:9).

Send bidraget til Christine Opland på co[at]svanemerket.no eller til din faste kontakt i markedsavdelingen.