Profesjonelle innkjøp

Profesjonelle

miljøinnkjøp

Svanemerkets krav gjør evalueringsjobben lettere for innkjøpere

Bård Skage, innkjøpssjef Helse Midt-Norge RHF
Innkjøpernettverket Bli en bedre innkjøper