Profesjonelle innkjøp

Profesjonelle

miljøinnkjøp

Nettverk for miljømerket innkjøp Grønnere bilhold med St1
Miljøkantine hos Statsbygg Kantinedrift

Svanemerkets krav gjør evalueringsjobben lettere for innkjøpere

Bård Skage, innkjøpssjef Helse Midt-Norge RHF
Nettverk for miljømerket innkjøp Vestre vil bidra
Innkjøpernettverket Bli en bedre innkjøper