Kompostbeholdere

Kravene gjelder beholdere beregnet for kompostering av organisk husholdnings- og hageavfall.
Tekst

Det er helårskompostbeholdere du kan svanemerke. Store komposteringsanlegg, latrinekomposter og avløpsfrie klosettsystemer inngår ikke i produktgruppen.

Kompostbeholdere skal testes av en uavhengig testinstitusjon. For å bli godkjent, må kompostmassen i beholderen oppnå en viss temperatur, som sikrer effektiv kompostering og akseptabel hygiene.

Det er satt krav til kjemikalier og materialer som benyttes under produksjonen av beholderen, som lim, trebeskyttelsesmiddel, isolasjon og plastmaterialer. Det er også satt krav til garanti, tilgang på reservedeler og bruksanvisning.

Last ned

Kriteriedokument (N)

Kriteriedokument (engelsk)

Skjemasamling

Skjemasamling engelsk

Testmetode

Høringssammenstilling

 

Hva koster det?

Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

A. Søknadsavgift

Ny søknad: 

25 000 kr, dog 12 500 kr per funksjonstestet modell.

Utvidelse av eksisterende lisens med nye produktnavn: 

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden.

  • Under 4 timer: 3 125 kr
  • 4-8 timer: 6 250 kr
  • Over 8 timer: 12 500 kr

Utvidelse med nye modeller som krever ny funksjonstest: 12 500 kr per funksjonstestet modell.

Endring av lisensen:

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden.

  • Under 4 timer: 3 125 kr
  • 4-8 timer: 6 250 kr
  • Over 8 timer: 12 500 kr

Fornyelse av lisensierte produkter etter nye og skjerpede krav:

12 500 kr per funksjonstestet modell.

En søknad kan ikke omfatte flere sakstyper, eksempelvis både en utvidelse og en endring eller både fornyelse av lisensierte produkter og utvidelse med helt nye produkter. I disse tilfellene må det sendes inn en søknad per sakstype. Hver søknad vil få egen søknadsavgift.

Kontrollbesøk:

Ett kontrollbesøk i Norden dekkes av søknadsavgiften, men hvis det er behov for ekstra kontrollbesøk vil 4 000 kr bli fakturert.

Kontrollbesøk i Europa faktureres med 12 500 kr og utenfor Europa med 20 000 kr.

Kontrollbesøk utenfor Norden som varer mer enn en dag inkludert reise, kan bli fakturert ekstra med 8 500 kr pr ekstra dag.

Årsavgift

Avgiftsgrunnlaget er nordisk omsetning, og årsavgiften er 0,3 % av samlet omsetning i Norden. Nordisk minimumsavgift er 1 500 euro per år. Nordisk maksimumsavgift er 100 000 euro per år.