Kontakt

Her er en oversikt over ansatte i Miljømerking.
Tekst

Daglig leder

     
Adm. dir Anita Winsnes, t.24144600, m.95204550, aw[at]svanemerket.no Anita Winsnes    

Markeds- og kommunikasjonsavdelingen

     
Markeds- og kommunikasjonssjef
Anne-Grethe Henriksen, t.24144614 m. 91324541,
agh[at]svanemerket.no
Anne-Grethe Henriksen
 
Kommunikasjonsrådgiver
Gro-Ellen Linnås, pressekontakt, 

t.24144612, m.48154456, gel[at]svanemerket.no
Gro-Ellen Linnås
Markedsrådgiver 
Tormod Lien,
B2B og Innkjøpernettverk,
t.24144613, m.92837959, tl[at]svanemerket.no
Tormod Lien

Markedsrådgiver
Karl-Oskar Nicolaisen, Markedsanalyse, planning
t.24144617, m.97105756, kon[at]svanemerket.no

Karl-Oskar Nicolaisen  Markedsrådgiver
Christine Opland,
Prosjektledelse, merkevare
t. 24144622, m.91177270, co[at]svanemerket.no
Christine Opland

Markedsrådgiver
Bjørn Olav Aarø Strandli,
B2B og Innkjøpernettverk,
m.47705752, bos[at]svanemerket.no

Bjørn Olav Markedsrådgiver
Gunn-Helen Øye, Forbrukermarkedet
t.24144626, m.91310473, gho[at]svanemerket.no
Gunn-Helen Øye

Administrasjon

     
Økonomisjef 
Rune Fjelleng,
t.24144607, m.90775114, rf[at]svanemerket.no
Rune Fjelleng Administrasjonskonsulent Marit J. Pihler, t. 24144600, mjp(at)ecolabel.no Marit J. Pihler

Miljøfagavdeling

     
Avdelingsleder og fagsjef Svanen,
Aina Seland,
t.24144605, m.98645874, as[at]svanemerket.no
Aina Seland Fagsjef EU Ecolabel, Marianne B. Eskeland, t.24144609, m.90606005, mbe[at]svanemerket.no Marianne B. Eskeland
Lisensieringssjef 
Anders Ødegaard Gammelsrud, 
t. 24144631 m.92032442, aog[at]svanemerket.no
Anders Miljørådgiver
Arne Godal,
t.24144616, m.97184809, ag[at]svanemerket.no
Arne Godal

Nordisk ekspertkoordinator  Elisabeth Magnus, t.24144615, m.97714976, em[at]svanemerket.no

Elisabeth Magnus Miljørådgiver 
Kristian Kruse, t.24144610, m.92656283, kk[at]svanemerket.no
Kristian Kruse
Nordisk produktansvarlig 
Eline Olsborg Hansen, t.24144619, m.99485350 eoh[at]svanemerket.no
Anders Miljørådgiver
Ola Rise,
t. 90775755, or[at]svanemerket.no
Ola Rise
Miljørådgiver 
Randi B. Rødseth, t.24144611, m.99522486, rbr[at]svanemerket.no
Randi Rødseth
Miljørådgiver
Barkha Agrawal,
t.24144623, m.92880818, bg[at]svanemerket.no
Barkha Gupta
Miljørådgiver 
Anita Øygarden Burgos,
24144618 m.92242077, aob[at]svanemerket.no
Anita Øygarden Burgos Nordisk produktansvarlig 
Vivian Grønhaug Ottemo, 
t. 24144628, m.47645320, vgo[at]svanemerket.no
Vivian G. Ottemo

Miljørådgiver
Jørgen Flo
m.93207143
jfl[at]svanemerket.no 


Miljørådgiver 
Tove Bræin, 
t. 24144620 m.95830441, tb[at]svanemerket.no
Tove
Miljørådgiver 
Thor Hirsch 24144629 m.97605985, th[at]svanemerket.no
Thor Hirsch
Senior Miljørådgiver, PhD 
Audrun Utskarpen, t.48198121, au[at]svanemerket.no
audrun

Miljørådgiver
Katharina Vassaas,
m. 45272866, kv[at]svanemerket.no

 

  Miljørådgiver 
Anja Sivertsen, t.97015938, ans[at]svanemerket.no 
 

Miljørådgiver
Anders Lillebo
m.99321745
al[at]svanemerket.no 

 

  Administrativ fagkonsulent
Renathe Jenssen, t.24144603, rj[at]svanemerket.no 
Renathe Jensen

Nordisk

     
Senior rådgiver
Bjørn-Erik Lønn,
Internasjonale spørsmål
t.24144608 m.95855871, bel[at]svanemerket.no
Bjørn-Erik Lønn