Rikdommen vår: Naturen

Blomstereng
Mangfold er det samme som rikdom. Det betyr at de som snakker om biologisk mangfold, egentlig snakker om rikdommen i naturen rundt oss.
Tekst

Den internasjonale konvensjonen om biologisk mangfold er en global avtale som skal sikre at naturen beholder rikdommen sin.

8,7 millioner arter

Forskere rapporterte i 2011 at verden er bolig for om lag 8,7 millioner arter, og av disse lever omkring 2,2 millioner arter på havbunnen. Hvis vi ser for oss at hver eneste art på jordkloden er knyttet til andre arter rett og slett ved å gjøre det mulig for andre arter å overleve, blir det viktig at ikke en eneste art fordrives på grunn av aktiviteter som vi mennesker holder på med.

Et stort puslespill

Du bryr deg kanskje ikke om hvordan et bitte lite plankton dypt i Det indiske hav klarer seg. Eller hvordan eventyret ender for monarksommerfuglen som er én av verdens ti mest truede arter. Men samtidig ønsker du ganske sikkert å beholde den livsstilen du har, en livsstil som til syvende og sist er en brikke i det store puslespillet som utgjør jordas biologiske mangfold. Rikdommen i naturen gir oss rent vann, mat på bordet og råvarer til alt fra toalettpapir og såpestykker til biler og hus. Fra naturens rikdom henter vi også produkter som er både livsnødvendige og selvsagte for oss, som medisiner.

Vi låner fra naturen

Hvordan kan så du og jeg sørge for at naturrikdommen – eller det biologiske mangfoldet – ikke blir borte? Svaret er ganske enkelt: Du fjerner ikke noe som du vet er uerstattelig. Du låner det og leverer det tilbake, eller sørger for at det blir erstattet.

Vedlikehold hver dag

Hvert tre vi hogger for å bygge hus og hver bomullsplante vi plukker for å lage klær, må hogges og plukkes på en måte som sikrer at både trær og bomullsplanter fortsetter med å være en del av naturrikdommen. Og de aktivitetene vi mennesker holder på med, må vedlikeholde mangfoldet på kloden vår i stedet for å bryte det ned.

Kommenter saken
kommentarer