Fluor og svanemerkede produkter

Fluor og svanemerkede produkter
Svanemerket stiller strenge krav til bruk av fluor. Det gjør det enklere å unngå de skadelige stoffene.
Tekst

Hva er fluor?

Fluorholdige kjemikalier er en svært bred betegnelse for alle de kjemikaliene som inneholder grunnstoffet fluor. Fluor er et reaktivt grunnstoff som lett reagerer med så å si alle andre grunnstoffer det kommer i kontakt med. Slik danner fluor både organiske og uorganiske forbindelser.

Vi finner ulike fluorforbindelser overalt i naturen. For eksempel får vi i oss små mengder av uorganisk fluor fra drikkevann og mat. I Danmark er det for tiden stor oppmerksomhet rundt risikoen for at det kan være organiske fluorforbindelser i noen drikkevannsreservoarer – og dermed mer fluor enn nødvendig i vannet. Dette forårsakes av forurensing av stoffer som blir brukt til brannslukking. Vi kan også bli utsatt for organiske fluorforbindelser fra de produktene vi bruker, og derfor har vi laget noen råd til deg hvis du vil prøve å unngå dette. 

Hvorfor er det fluor i ting?      

De organiske, fluorerte stoffene avviser vann og fett. Derfor brukes de i mange produkter vi gjerne vil at skal ha slike egenskaper. Møbler, allværsjakker og andre klær, interiørtekstiler, matpapir, bakepapir, maling, stekepanner og andre kokekar, og i impregneringsmidler til klær og sko.

Fluor i tannkrem er noe helt annet. Tannkrem inneholder uorganiske fluorforbindelser – natriumfluorid – som har positiv effekt på tennene og knoklene våre fordi de gjør tennene motstandsdyktige for karies. Selv om uorganiske fluorforbindelser er skadelige i store mengder, er den mengden som brukes i tannkrem ikke et problem i utgangspunktet. Noen barn svelger mye av tannkremen, så det er uansett greit å ikke gi dem så mye på børsten. Tannkrem på størrelse med en ert er fint. Og så kan man øve på å spytte ut i stedet for å svelge. Men som sagt er dette ikke farlig.

Hva er problemet med fluorstoffer?

En lang rekke organiske fluorstoffer (for eksempel per- og polyfluorerte stoffer) gir økt risiko for kreft, nedsatt sædkvalitet, hormonforstyrrelser og fedme. Vesten innførte i 2002 et forbud mot et av de mest skadelige fluorstoffene: PFOS (perfluoroctansyre), mens Kina fortsatte produksjonen. Organiske fluorstoffer har i øyeblikket høy prioritet blant myndigheter og forskere i mange land verden over.

Miljømerking og fluorstoffer

Svanemerket og EU Ecolabel stiller strenge krav til bruken av fluor i de relevante produkttypene. Når du velger et miljømerket produkt, er du derfor sikker på å unngå eller begrense fluorstoffene. Det gjelder for eksempel:

Svanemerket stiller strenge krav til bruken av kjemikalier i produkter, og når du kjøper varer med den grønne svanelogoen er du garantert at de er blant de beste på markedet når det gjelder miljø, helse og kvalitet. Og du har også garanti for at varen tilfredsstiller krav som generelt sett er strengere enn lovverket.

Nasjonalt forbud mot visse perfluorerte stoffer

PFOS og PFOA er to organiske fluorforbindelser som brytes svært sakte ned i naturen, er giftige for vannlevende skapninger, og kan skade reproduksjonsevne og fosterutvikling hos mennesker, samt være kreftfremkallende.

PFOS er strengt regulert i de fleste typer produkter. Det er innført nasjonalt forbud mot innhold av PFOA i regntøy, tekstiler og andre forbrukerprodukter som selges i Norge. Virksomhetene får anledning til å selge ut varer som per 1. juni 2014 var på lager og i butikkene. Overgangsordningen varer frem 1. januar 2018.

Velg bort fluor

Du kan velge bort en del produkter som inneholder fluorstoffer. Vi gir deg ti råd om hvordan.