Svanemerket og parfyme

Svanemerket og parfyme
Svanemerket tillater en begrenset mengde av visse duftstoffer i produkter til voksne, men krever at produkter til barn under 12 år skal være uten parfyme. Parfymefrie svanemerkede produkter skal merkes tydelig, slik at det er lett for forbrukeren å gjøre sitt valg.
Tekst

Det vil alltid være et bredt utvalg av parfymefrie produkter med Svanemerket, for å tilgodese de forbrukerne som er spesielt følsomme eller som generelt vil unngå parfyme.

Forbrukeren har dermed mulighet til å velge om pleieprodukter, vaskemidler og rengjøringsprodukter skal være med eller uten duft, og samtidig skåne naturen og miljøet og passe på seg selv og sine nærmeste.

Svanemerket ser på hele livssyklusen for å redusere den samlede miljøbelastningen. Vi stiller også strenge kjemikaliekrav – til beste for både miljøet og din helse.

For eksempel kan ikke svanemerkede hudpleieprodukter inneholde MI (methylisothiazolinone) eller andre konserveringsmidler som er klassifisert som allergifremkallende. Parabener eller andre stoffer som står på EUs liste over kjemikalier som er mistenkt for å være hormonforstyrrende er heller ikke tillatt.

Svanemerket stiller strenge krav til parfyme i produkter

Vi stiller mange krav til de duftstoffene vi tillater i svanemerkede produkter. Noen av stoffene har myndighetene laget regelverk for. Dette regelverket sier at hvis et produkt inneholder mer enn så og så mye av noen spesifikke parfymestoffer, er produsenten pliktig å skrive dette tydelig i innholdsdeklarasjonen på produktet, slik at forbrukeren kan se det og eventuelt la være å kjøpe produktet. Mengder som er mindre enn den oppsatte grensen blir regnet som uproblematiske. Likevel går Svanemerket lenger enn myndighetene, og setter grensen enda lavere. For produkter du skyller av huden din (som dusjsåpe til voksne) har vi satt grensen på 0,01%. Samme grense gjelder for svanemerkede vaskemidler. Produkter som blir på huden (som kremer) kan inneholde enda mindre, her er grensen 0,001 %. Dette er et svært strengt krav.

Ingen parfymestoffer – eller andre stoffer – i et svanemerket produkt kan være kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonsskadelige.

Svanemerkede produkter til barn er alltid uten parfyme

Parfyme er ikke tillatt i pleieprodukter til barn. Vi tillater heller ikke parfyme i andre produkter til barn, som leker, tusjer og bleier.

Svanemerket tillater parfyme for samlet sett å sikre størst mulig gevinst for helse og miljø

Mange forbrukere vil ha produkter med parfyme selv om det også finnes parfymefrie alternativer. For å sikre at de velger svanemerkede produkter, og dermed får et produkt som er en mindre belastning for helse og miljø, har vi valgt å tillate små mengder av noen parfymestoffer i svanemerkede produkter. Også dem som ønsker parfymerte produkter skal kunne velge et svanemerket produkt, og dermed unngå mye annen problemkjemi.