Klimapanelet

Otgansisasjonskart IPCC
I 1988 dannet FNs miljøprogram (UNEP) og Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) det internasjonale klimapanelet.
Tekst

Panelets formelle navn er Intergovernmental panel on climate change (IPCC). Formålet er å gå gjennom den nyeste vitenskapelige, tekniske og sosio-økonomiske kunnskapen vi har når det gjelder klimaendringer. Panelet er et vitenskapelig organ. Det forsker ikke selv, men vurderer den nyeste forskningen som andre har gjort.

Tusenvis av forskere verden over leverer kunnskap til panelet. Forskningen blir gjennomgått, etterprøvd og diskutert av andre forskere og av nasjonale myndigheter i hele verden. Dette tar sin tid. Det positive med akkurat det, er at forskningsresultatene blir ordentlig undersøkt og diskutert. Det er ingen lettvintheter som kommer ut i IPCCs rapporter. Det er det de flinkeste folka i verden har blitt enige om er vitenskapelig holdbare fakta når det gjelder klimaendringer. Dette er beslutningsgrunnlaget verdens regjeringer har når de skal stake ut veien mot en mer klimavennlig framtid.

Nå jobber IPCC med å forberede den femte rapporten som kommer i oktober 2014.

Kommenter saken
kommentarer