Den mangfoldige skogen

Skog
En tredel av fastlandet i Norge er dekket av skog, og hele 60 prosent av alle kjente dyre- og plantearter i landet vårt lever der.
Tekst

Skogen er den naturtypen som byr på aller størst biologisk mangfold. Noen arter lever på skogbunnen, mange myldrer oppover treleggene, andre troner i trekronene. Halvparten av alle de utrydningstruede plante- og dyreartene i Norge lever i skogen. Europas største ugle hubroen, brunbjørn og flaggermus er truede skogsdyr, mens orkidéen rød skogfrue og lavarten huldrestry er eksempler på truede planter som bare finnes i skogsmiljø. Huldrestry har du sikkert sett, om ikke annet så i stilisert form som glitter på juletreet. Juletreglitter er nemlig en etterligning etter denne lavarten som snor seg rundt grantrær i gammel skog. 

Nøkkelarter

Det er viktig å ta vare på planter og dyr som trues av utryddelse. Naturen tar ikke back-up. Arter som blir borte, får vi aldri tilbake. Men det er vel så viktig å ta vare på de såkalte nøkkelartene i skogen. Det er for eksempel maur, meitemark og barkebiller som er mye mer sentrale for at skogen som økosystem skal fungere bra. Likevel får de ganske lite oppmerksomhet. Meitemark har vi for eksempel 11 typer av i norsk jord, og den både produserer og vedlikeholder god matjord. Maurene er en av de viktigste nøkkelartene i verden. De har betydning for de fleste økosystemer. Dette gjelder også de 54 maurartene som kryper rundt i landet vårt, og som bor i tuer som er sårbare dersom skogen rundt dem blir fjernet.

Skogen gjør en klimajobb

Skogen er også viktig i klimasammenheng. Skogen lagrer CO2. Hogger vi mer enn det som vokser opp, øker de totale utslippene av CO2. I Norge har vi heldigvis større tilvekst av skog enn det som tas ut, men globalt hogges det mer enn det som vokser.

Tre som råvare

Det er viktig å ta vare på skogen både på grunn av det biologiske mangfoldet, på grunn av skogens viktige rolle i klimasammenheng, og ­­fordi skogen er en viktig råvare for mange produkter. Har du tenkt over hvor mange ting om kring oss som er laget av tre? Noe er lett å se, andre ting er kanskje mer overraskende:

Tremøbler Bygningsplater Avis, skrive- og kopipapir
Holdbart trevirke Dopapir og tørkerull Bleier
Gulv Viskose Rayon
Vanilin Bioetanol (drivstoff) Brensel til bioenergi

 

Våre skogkrav

Svanemerket legger vekt på at skogen skal drives bærekraftig. Derfor stiller vi strenge krav til hvordan trevirket blir tatt ut av skogen, og krever sertifisering og sporbarhet etter sertifiseringsordningene FSC og PEFC.

I tillegg har vi en liste over treslag som ikke er tillatt å bruke i svanemerkede treprodukter. Listen er basert på informasjon fra tre kilder: IUCN er den internasjonal rødliste over truede arter, CITES er en handelsavtale som kontrollerer handel med ville dyr og planter. I tillegg bruker vi Regnskogfondets liste over tropisk tre som omsettes i Norge. Ut fra disse kildene har vi satt sammen en liste over tropiske trearter som vi ikke tillater, og som i praksis utelukker tropisk trevirke fra svanemerkede treprodukter.

Tenk på det neste gang du leser ei svanemerka avis, at de som har laget avisa har kjøpt treråvaren fra en skog der det fremdeles henger huldrestry i granas greiner, og der hubroen jakter lydløst mellom trærne nattestid. En levende skog. Som har framtida for seg.   

Kommenter saken
kommentarer