Force majeure-situasjon

Vi har for tiden en force majeure-situasjon som angår produktgruppene innendørs- og utendørs maling.
Tekst

Situasjonsbeskrivelse

Det har vært en svært alvorlig ulykke i den kinesiske fabrikken som produserer opp mot 70 prosent av grunnkomponenten til konserveringsmiddelet BIT. Ulykken krevde mange liv og førte til store materielle og miljømessige skader. Ingen andre produsenter er klare til å ta over som verdens primære BIT-leverandør. Det vil derfor ta tid før markedstilgangen på BIT er tilbake til normalen. Per i dag ser det ut som denne situasjonen kan vare til begynnelsen av 2020.

Dette har utløst en force majeure-situasjon for Svanemerket. Det er viktig å sikre fortsatt tilgang på miljømerkede malings- og byggeprodukter med høy kvalitet og med lav risiko for mugg eller andre mikro-organismer. Derfor ser vi oss nødt til å gi midlertidig adgang til å bruke alternative konserveringsmidler i malingsprodukter og andre kjemiske byggeprodukter fram til det er tilstrekkelig tilgang på BIT i markedet.

Midlertidig løsning med unntak:

Vi gir, på bakgrunn av force majeure-situasjonen, en mulighet til å søke om et midlertidig unntak om å bruke alternative konserveringsmidler inntil BIT igjen er tilgjengelig på markedet (forventet å være begynnelsen av 2020). Det forutsettes at de ferdige produktene ikke får andre (i henhold til kriteriene) avvikende klassifiseringer enn:

-       H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon

Fremgangsmåte:

Lisensinnehavere som har behov for å søke om unntak, skal sende inn dokumentasjon for det konserveringsmiddelet som de i stedet ønsker å bruke, samt hvilken/hvilke avvikende klassifiseringer de ferdige produktene vil få:

  • Dokumentasjon for hvert konserveringsmiddel i henhold til kriteriene.
  • Sammenstilling over avvikende klassifiseringer for produkter/produktserier.
  • Utkast til nye etiketter dersom de behøver endres.
  • Hvor lenge dere tror at dere har behov for et midlertidig unntak.
  • For produkter med midlertidig godkjente konserveringsmidler, skal resepten sendes oss for arkivering.
  • Når BIT igjen er tilgjengelig på markedet og/eller det er byttet til et konserveringsmiddel som ikke trenger unntaket, søkes det om en endring, og vi behandler og kontrollerer resepten som vanlig.