Personlige datamaskiner

Svanemerkets krav til PC-er omfatter systemenhet, skjerm eller tastatur sammen eller hver for seg.
Tekst

En svanemerket personlig datamaskin:

  • krever lite energi
  • oppfyller strenge krav til innhold av blant annet tungmetaller og flammehemmere
  • har høy kvalitet
  • kan demonteres for gjenvinning

Last ned

Personlige datamaskiner (N)

Personlige datamaskiner (E)

Bakgrunnsdokument (E)

 Skjemasamling, zip-arkiv (N)

Skjemasamling, zip-arkiv (E)

Høringssammenstilling

 

Hva koster det?

Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

A. Søknadsavgift

Ny søknad: 

25 000 kr, dog 12 500 kr per produktserie (samme teknologi/design/materialer).

Utvidelse av eksisterende lisens med nye produktnavn: 

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden.

  • Under 4 timer: 3 125 kr
  • 4-8 timer: 6 250 kr
  • Over 8 timer: 12 500 kr 

Utvidelse med nye produktserier (samme teknologi/design/materialer): 12 500 kr per produktserie.

Endring av lisensen:

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden.

  • Under 4 timer: 3 125 kr
  • 4-8 timer: 6 250 kr
  • Over 8 timer: 12 500 kr

Fornyelse av lisensierte produkter etter nye og skjerpede krav:

12 500 kr per produktserie (samme teknologi/design/materialer).

En søknad kan ikke omfatte flere sakstyper, eksempelvis både en utvidelse og en endring eller både fornyelse av lisensierte produkter og utvidelse med helt nye produkter. I disse tilfellene må det sendes inn en søknad per sakstype. Hver søknad vil få egen søknadsavgift.

Kontrollbesøk:

Ett kontrollbesøk i Norden dekkes av søknadsavgiften, men hvis det er behov for ekstra kontrollbesøk vil 4 000 kr bli fakturert.

Kontrollbesøk i Europa faktureres med 12 500 kr og utenfor Europa med 20 000 kr.

Kontrollbesøk utenfor Norden som varer mer enn en dag inkludert reise, kan bli fakturert ekstra med 8 500 kr pr ekstra dag.

Årsavgift

Avgiftsgrunnlaget er nordisk omsetning, og årsavgiften er 0,3 % av omsetningen i hele Norden. Minimumsavgift er 1 500 euro per år. Maksimumsavgift er 85 000 euro.