Slik søker du

Slik søker du
Så du vurderer å Svanemerke ditt fond, så bra! Her får du en generell beskrivelse av søknadsprosessen – fra idé til godkjent lisens.
Tekst

De fleste typer fond kan svanemerkes. Men dessverre ikke alle. Så før du setter i gang med søknaden er det klokt å kontrollere om fondet kan svanemerkes.

Helt nye fond – som ennå ikke er kommet på markedet – kan også svanemerkes fra første dag. Hvis du vil ha fondet svanemerket allerede fra dag én, er det viktig at du tar kontakt så tidlig som mulig.

For at vi kan begynne å behandle en søknad, må følgende tre vilkår være oppfylt:

 • Fondet må arbeide i henhold til UCITS
 • Fondet må være registrert for distribusjon i minst ett av de nordiske landene.
 • Fondet får maksimalt inneha, som middeltall over ett år, 50 % obligasjoner som ikke er utgitt av bedrifter.

Søknadsprosessen foregår slik:

 1. Last ned kriteriedokumentet (pdf), les gjennom og gjør deg opp en mening om de forutsetninger som du tror akkurat ditt fond har. Legg spesielt vekt på hvordan kravene skal dokumenteres. Om det oppstår spørsmål underveis, ta kontakt med oss så hjelper vi deg.
 2. Når du har funnet ut om fondet kan klare kravene, kan du fylle ut og sende inn søknadsblanketten (pdf) til vårt svenske kontor på adressen
 3. Sett i gang å samle sammen dokumenter som vi i henhold til kriteriedokumentet trenger for å kontrollere at fondet oppfyller kravene. Tydelig og ryddig dokumentasjon gjør saksbehandlingstiden kortere. Tenk derfor på følgende:
 4.  Bruk alltid denne sjekklisten (Excel-fil med makroer) for respektive fond. Utfylt sjekkliste skal følge med søknaden.
 5. Vær nøye med å navngi dokumentene på denne måten: Kravnummer_kort beskrivelse_dato – f.eks. O3_Beskrivningavsystem_dato, eller P3_beregningsark_dato
 6. Tenk på att du sannsynligvis må involvere dine underleverandører, så ta kontakt med dem i tidig så prosessen kan gå så smidig som mulig. Dette gjelder spesielt for indeksfond. 
 7. Send inn dokumentasjonen. Du trenger ikke vente til du har samlet inn all dokumentasjon, dokumentasjon kan sendes inn etter hvert som den blir klar. Vår saksbehandler gir deg tilbakemelding underveis. Fondet blir ikke godkjent før alle krav er oppfylt. Når alt ser ut til å være i orden, kommer saksbehandleren på kontrollbesøk hos din bedrift.
 8. Klart! Fondet blir godkjent og du kan markedsføre det med Nordens offisielle miljømerke, Svanemerket.

Hvor lang tid tar det å få godkjent et fond?

Saksbehandlingstiden er i hovedsak avhengig av hvor lang tid det tar for deg å skaffe nødvendig dokumentasjon. Regn med at det kan ta flere måneder. Det kan være lurt å ta kontakt tidlig i prosessen, så kan vi hjelpe deg til å gjøre søknadsprosessen så effektiv og rask som mulig.

Søknaden er gyldig i ett år

Du har ett år på å skaffe nødvendig dokumentasjon. Etter den tid har Miljømerking rett til å avslå søknaden. Innbetalt søknadsavgift refunderes ikke.

 

Hva koster det?

Alle oppgitte priser er eks mva. Mva. tilkommer.

Slik søker du

Søknad om lisens sendes til vårt svenske kontor på adressen Informasjon om priser finner du på den svenske nettsiden.