Livssyklusanalyser og byggematerialer

Livssyklusanalyser og byggematerialer
Bli med på seminar om livssyklusanalyser og byggematerialer mandag 21. november.
Tekst

Tidsperspektivet og andre forutsetninger ved LCA av byggematerialer

Gjennom Parisavtalen er landene enige om at temperaturen på kloden ikke skal stige mer enn 2 grader før århundret er over. Dette vil ha betydning for hvordan byggevarer med lang antatt levetid vurderes, hvor beslutninger i år 0 vil kunne påvirke utslipp langt frem i tid. Innen forskningsmiljøene diskuteres det om tidsperspektivet knyttet til utslipp skal inn i LCA-vurderinger av byggematerialer.

På dette seminaret vil vi få presentert rammebetingelser for ulike byggevarer også sett i lys av tidsperspektivet, med muligheter til å bidra i diskusjonene i etterkant.

Dato:     21. november 2016
Tid:        kl. 11.30 - 15.30
Sted:     Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, Majorstua, Oslo

Program

11.30-12:00 

Lunsj og mingling

12.00-12:15 

Innledning og bakgrunnen for interessen for temaet v/ Elisabeth Magnus, Miljømerking og Håkon Hauan, EPD Norge

12.15-13:30 

Prinsipper i LCA, ulike rammebetingelser og analyseresultater av 4 byggematerialer v/Christian Solli, Asplan Viak

13.30-13:45 

Pause

13.45-14:05 

Rammebetingelser for tre v/Lars Tellnes, Treteknisk institutt

14.05-14:25 

Rammebetingelser for betong v/ Mie Vold, Østfoldforskning

14:25-14.45 

Diskontering i økonomisk analyse av klimatiltak v/Asbjørn Aaheim, Cicero

14:45-15:30 

Diskusjon

Meld deg på seminaret