Babyprodukter med tekstil

Babyprodukter med tekstil
Det er utarbeidet forslag til svanemerking av babyprodukter med tekstil. Høringsfristen er 8. februar 2017.
Tekst

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Heidi Belinda Bugge i Miljømærkning Danmark. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene.

Miljøkravene gjelder produktgruppen babyprodukter med tekstil og omfatter produkter med stor variasjon i materialsammensetning. Kriteriene stiller derfor krav til mange forskjellige materialer, men normalt vil det kun være et utvalg av disse materialene som inngår i samme produkt. Det er derfor viktig å være oppmerksom på hvilke krav som aktiveres for det enkelte produkt. Til kriteriene følger et hjelpeverktøy i excel, som er til hjelp for å velge ut de relevante krav for et spesifikt produkt.

Utvalgte krav er harmonisert med andre tekstilmerkeordninger som EU Ecolabel, GOTS og Oeko-Tex klasse I baby. Dokumentasjonskravet for det enkelte krav samt bilag 22 angir hvilke krav som kan dokumenteres med andre tekstilmerkeordninger. Vi ber om synspunkter og kommentarer til forslaget som helhet og spesifikt til følgende punkter:  

1. Struktur og aktivering av krav:

De enkelte krav aktiveres i forhold til relevansen i produktet. Her vurderes materialets vektandel, samt om det er i kontakt med materialet ved normal bruk av produktet. Vi oppfordrer til at Excelverktøyet testes i høringsperioden og at det gis feedback på både verktøyet og hvordan kravene aktiveres på ulike nivåer. Se også kravoversikt i krav O1.

2. Bomull i krav O3:

Krav om enten 50 % økologisk eller 100 % IPM bomull.

3. Kjemikalier i tekstil avsnitt 1.4.2:

Hvor langt tilbake i produksjonskjeden finnes sporbarhet i forhold til kjemikalier brukt i tekstilproduksjonen?

4. Kjemikalier i fyll- og stoppmaterialer i avsnitt 1.6:

Hvor langt tilbake i produksjonskjeden finnes sporbarhet i forhold til kjemikalier brukt i fyll- og stoppmaterialer til babyprodukter med tekstil?

5. Komponenter av metall avsnitt 1.9 og plast avsnitt 1.10:

Her er det spesielt fokus på de deler som er i kontakt med barnet. Kan den nødvendige dokumentasjon innhentes fra underleverandører?

6. Sikkerhetskrav for produktet O78:

Her henvises det til teststandarder for de enkelte produkttyper. Det finnes dog ingen standarder for vogn- og soveposer. Hvilke relevante teststandarder for sikkerhet brukes for disse produkttyper?

 

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er Kristian Kruse, og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 8. februar 2017 via svarskjema på nettsidene våre, per post eller epost til .

En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

 

Last ned dokumentene

Kriterieforslag, dansk tekst

Kriterieforslag, engelsk tekst

Beregningsark, oversikt over kravene

Bakgrunnsdokument, dansk tekst

Bakgrunnsdokument, engelsk tekst

Brev til høringsinstanser

 

Send inn høringsuttalelse