Reviderte krav til drivstoff

Reviderte krav til drivstoff
Det er utarbeidet forslag til nye reviderte kriterier for miljømerking av drivstoff. Høringsfristen er 4. april 2017.
Tekst

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Thomas Christensen. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene.

De største endringene

  • De største endringene i revisjonen er relatert til harmonisering av krav og beregningsmetode til emisjoner av klimagasser med EU RED direktiv (2009/28/EU).
  • Krav til reduksjon av klimagasser omfatter nå kun den fornybare andel, og ikke som i dagens kriterier det ferdige drivstoff (fornybar + fossil andel).
  • Krav til emisjoner av klimagasser er skjerpet, og kravet er strengere enn de kravgrenser som er fastsatt i EU.
  • Krav til andel 1. generasjon- og avanserte biodrivstoff, som skal inngå i et Svanemerket drivstoff i flytende form eller i gassform, er skjerpet.
  • Krav til råvarer er oppdatert i henhold til Svanens nye skogkrav samt at krav til problematiske råvarer som eksempelvis palme- og soyaolje er skjerpet.
  • Krav til helseskadelige stoffer i avløpsgasser er fjernet, fordi forurensningen primært er relatert til motorens oppbygning og ikke det anvendte drivstoff.
  • Som en konsekvens av harmonisering av krav og beregninger med EU RED (2009/28/EU), er kravet til energiforbruk fjernet, samt at hydrogen ikke lengre er omfattet av kriteriene.

Det er viktig å påpeke at Nordisk Miljømerking ikke er negativ til bruk av hydrogen til transport. Nordisk Miljømerking vil arbeide videre med å undersøke muligheten for å innlemme hydrogen i produktgruppen, og følger utviklingen tett i den pågående revisjon av RED direktivet i forhold til håndtering av hydrogen.  

Det finnes en oversikt over alle kravendringer og nye krav i kapittel 8 i bakgrunnsdokumentet som er utarbeidet til høringsforslaget. En detaljert beskrivelse av kravendringer og nye krav finnes i kapittel 7 i bakgrunnsdokumentet.

De viktigste temaene

Vi er spesielt interessert i å få kommentarer til følgende punkter:

  • Krav til andel fornybare råvarer i det Svanemerkede drivstoff, herunder krav til andel 1. generasjon og avanserte biodrivstoff.
  • Krav til reduksjon av klimagasser til den fornybare andel i det Svanemerkede drivstoff.
  • Generelt til nye produkttyper, drivstoff i flytende form eller i gassform til skips- og flytransport samt flytende drivstoff til oppvarming og industriell bruk, herunder kvalitetskrav til nye produkttyper.

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er Kristian Kruse, kk[at]svanemerket.no. Vi ber dere sende kommentarene til oss innen 04.04.2017 via svarskjema nedenfor, per post eller epost til post[at]svanemerket.no.

En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Last ned dokumentene

Download documents (english text)

 

Send inn høringsuttalelse/submit your views