Faste brensler

Faste brensler
Det er utarbeidet forslag til reviderte kriterier for miljømerking av pellets som nå også inkluderer briketter, flis, ved, grillkull/-briketter samt opptenningsprodukter. Høringsfristen er 18. november 2016.
Tekst

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Thomas Christensen. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene.

De viktigste endringene som foreslås er at produktgruppen er utvidet med briketter, flis, ved, grillkull/-briketter samt opptenningsprodukter. Videre er krav til råvarer oppdatert i henhold til Svanens nye skogkrav, mens krav til energiforbruk er omstrukturert og skjerpet med hensyn til utslipp av klimagasser (bruk av fossile brensler).

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er Kristian Kruse, og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 18.11.2016 via svarskjema (nedenfor), per post eller epost til .

En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Last ned dokumentene

Kriterieforslag (dansk tekst)

Kriterieforslag (engelsk tekst)

Bakgrunnsdokument (dansk tekst)

Bakgrunnsdokument (engelsk tekst)

 

Send inn høringsuttalelse