Forbudte treslag i Svanens kriterier

Forbudte treslag i Svanens kriterier
Svanemerket benytter skogsertifiseringsordningene FSC og PEFC, men supplerer sertifiseringene med en liste over arter som ikke er tillatt brukt i produksjon av svanemerkede produkter. Høringsfristen er 26. april 2019.
Tekst

Forslaget til liste er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Thomas Christensen. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene. 

Arter på listen er basert på IUCNs rødliste og CITES i tillegg til arter på Regnskogfondets liste over tropiske trearter funnet i den norske byggevarehandelen og møbelbransjen. Det kan være overlapp mellom disse kildene slik at den samme trearten står på to eller flere lister. Nordisk Miljømerking har hatt en pragmatisk tilnærming til hvilke arter som er på listen, da det er nærmest umulig å lage en komplett liste over arter fra IFL-områder. Denne tilnærmingen vil derfor ikke dekke alle arter fra IFL-områder, men vil omfatte de artene som i all hovedsak er aktuelle på markedet. Sibirsk lerk er også med på listen da dette er en art som vokser i boreale IFL-områder og som anvendes i den nordiske byggebransjen i dag. 

Nordisk Miljømerking vil gjerne ha kommentarer til hvilke arter som er på listen, hvilke arter som eventuelt kan fjernes eller hvilke arter som bør legges til. 

Nordisk Miljømerking har for øvrig vurdert å utvide listen ytterligere ved å inkludere trearter i FSC Danmarks «Guide to lesser known timber species» på listen og vil gjerne ha tilbakemelding på om disse treartene er utbredt i produkter på det nordiske markedet og dermed bør inkluderes. 

Vi vil gjerne ha kommentarer til den reviderte trelisten. Vi ber dere sende kommentarene til oss innen 26. april 2019 per post eller epost til post[at]svanemerket.no. For spørsmål kontakt Eline Olsborg Hansen, tlf 99 48 53 50 eller eoh[at]svanemerket.no. 

 

Last ned dokumentene

Høringsnotat (engelsk)

Liste over forbudte treslag (engelsk)

Høringsbrev (engelsk)

Høringsbrev (norsk)

 

Send inn høringsuttalelse/submit your views