Holdbart trevirke

Holdbart tre
Miljømerking vil gjerne ha innspill på de nye kravene vi foreslår å stille til holdbart trevirke. Høringsfristen er 5. september.
Tekst

De viktigste endringene som foreslås er:

  • Endring i produktgruppedefinisjonen. Den største endringen er at det åpnes opp for bruk av små mengder biocid ved impregnering med superkritisk CO2.
  • Utvidelse av krav til klassifisering av kjemiske produkter til også å omfatte klassifisering for miljøskadelige effekter.
  • Nye kjemikrav som omhandler: a) forbud mot kjemiske stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonsskadelige, b) forbudsliste med problematiske kjemiske stoffer og c) forbud mot bruk av nanopartikler.
  • Krav til overflatebehandling er fjernet, og det er ikke lenger tillatt med overflatebehandling.
  • Innføring av to nye opplysningskrav om energiforbruk i tørking og produksjon
  • Nytt krav om at det holdbare trevirke ikke skal måtte behandles som farlig avfall i noe nordisk land

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er Kristian Kruse, og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 5. september 2014 via skjema for høringsuttalelse på vår hjemmeside, per post eller epost til kk[at]svanemerket.no.

Last ned dokumentene

Høringsbrev Letter of proposal
Kriterieforslag Consultation proposal
Bakgrunnsdokument Background document
Høringsliste/List of recipients  

 

Svarskjema - fyll ut på skjermen