Grønne hvitevarer

to mennesker sett fra innsidan av en vaskemaskin
Er det greit at også tørketromler kan bli svanemerket? Si din mening i høringen av nye krav til hvitevarer. Fristen er 3. desember.
Tekst

De viktigste endringene som foreslås er at både kjøleskap, frysere, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner nå er samlet i et nytt kriteriedokument for hvitevarer, og at også tørketromler kan svanemerkes. Tørketromler bruker tradisjonelt mye strøm, og fordi vi ser at det er interesse for mer energieffektive løsninger i markedet, vil vi gjerne ha innspill til krav også på denne hvitevaren.

Strengere krav

Svanemerket strammer jevnlig inn på miljøkravene. Alle produsenter som vil ha merket på sine produkter må da søke på nytt, og dokumentere at de tilfredsstiller de nye kravene. Slik bidrar Svanemerket til stadig mer miljøtilpasset produksjon. Denne gangen har vi strammet inn på kravene til:

  • Energieffektivitet
  • Vaskeeffektivitet
  • Vannforbruk
  • Overflatebehandling
  • Tilsetninger av f.eks. tungmetaller, myknere og flammehemmere
  • Produksjonsmåten

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye kravene. Kontaktperson i Norge er Ola Rise. Send kommentarene til oss innen 3. desember 2012 per post eller epost til . Ta kontakt dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene.

Her kan du fylle ut og sende inn høringsskjema direkte.
Generelt
Her kan du fylle ut og sende høyringskjema direkte
Generelt
Kommenter saken
kommentarer