Hotell, restaurant og konferanse

Hotell og restaurant
Her er forslag til reviderte krav til svanemerking av hotell, restaurant og konferanse. Dette var tidligere delt opp i to forskjellige grupper. Fordi mange tilbyr to eller flere av disse tjenestene samlet, foreslås dette nå som et samlet dokument. Høringsfristen er 28. mars 2013.
Tekst

En av de viktigste endringene som foreslås er at kriteriene for hotell og restaurant slås sammen til ett dokument og at det nå også er mulig å svanemerke konferanse sammen med hotell og/eller restaurant.

Energikravet er skjerpet og det er utarbeidet et energiberegningsverktøy som erstatter en del spesifikke energikrav. Energiberegningsverktøyet er i høringsperioden tilgjengelig på http://evaluation.svanen.nu/EnergyToolHRC/ Krav innenfor kategoriene avfall, kjemikalier , mat (økologisk andel næringsmidler samt bærekraftig/sertifisert fisk og skalldyr) er også skjerpet.

Høringsforslaget er sendt til instanser både fra hotell-, restaurant- og konferansebransjen samt til fagmiljøer innenfor energi og fiske/havbruk. Vi ser gjerne at dere sprer informasjon om høringen til andre aktuelle interessenter og vi håper så mange som mulig kan ta seg tid til å vurdere forslaget og sende høringskommentarer.

Den opprinnelige fristen for å komme med kommentarer til nye reviderte krav til svanemerking av hotell, restaurant og konferanse var 4. februar. Nordisk Miljømerking har nå valgt å utsette fristen til 28. mars. Grunnen til utsettelsen er at det ikke har vært en finsk oversettelse tilgjengelig før på nyåret. Engelsk oversettelse har heller ikke vært klar. Med ny frist 28. mars, vil også finske og engelskspråklige høringsinstanser få rimelig tid til å se på fremlagte forslag og komme med spørsmål og kommentarer.

Kontaktperson i Norge er Vivian Grønhaug Ottemo. Høringsuttalelsen kan sendes pr post, epost til eller benytt skjemaet nedenfor.

En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Her kan du fylle ut og sende inn høringsskjema direkte.
Generelt
Her kan du fylle ut og sende høyringskjema direkte
Generelt
Kommenter saken
kommentarer