Småhus, leilighetsbygg, barnehagebygg og skoler

Småhus, leilighetsbygg, barnehagebygg og skoler
Det er utarbeidet forslag til reviderte miljøkrav for svanemerking av småhus, leilighetsbygg, barnehagebygg og skoler. Høringsfrist er 24. august 2015.
Tekst

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Sara Bergman. Miljøparametere som assosieres med småhus, leilighetsbygg, barnehagebygg og skoler og som det foreslås stilt spesifikke krav til er følgende:

  • energiforbruk og klimapåvirkning
  • kjemiske flytende og faste materialer og miljøpåvirkningen til disse
  • inneklima, materialbruk og helsepåvirkning
  • byggeprosess, ansvarsforhold, avfallshåndtering og vedlikeholdsplan

Vi ber om synspunkter og kommentarer til forslaget som helhet og spesielt til følgende punkter:

  • energikrav og tetthetskrav; formulering og nivå (O4 og O33)
  • krav til dagslys i barnehager og skoler; formulering og nivå (O17)
  • krav til materialliste som er utvidet til krav for loggbok for materialer i bygningen (O19)
  • flere nye poengkrav er innført blant annet P10 som premierer gjenvunnet og gjenbrukte byggematerialer. Noen poengkrav er fjernet.

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye kravene. Kontaktperson i Norge er Ola Rise, og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 24. august 2015 via svarskjema, per post eller epost til or(at)svanemerket.no. Ta kontakt dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene.

En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

 

Last ned

Kriteriedokument

Kriteriedokument engelsk

Bakgrunnsdokument

Bakgrunnsdokument engelsk

Høringsliste

Høringsbrev

 

Svarskjema - fyll ut på skjermen