Hygieneprodukter

Hygieneprodukter
Forslag til reviderte kriterier for hygieneprodukter som bleier, bind, tamponger, ammeinnlegg og bomullsvatt er nå ute på høring. Gi oss innspill! Høringsfristen er 10. februar 2016.
Tekst

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Elisabeth Magnus. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene.

De viktigste endringene som foreslås er:

  • Produktgruppedefinisjonen er tydeliggjort.
  • Krav til kjemikalier er oppdatert og utvidet.
  • Det er innført differensierte krav til materialer avhengig av hvor stor andel materialene utgjør av produktet.
  • Kravene til papir og fluff er oppdatert. Det er innført energikrav til air-laid prosessen.
  • Det er innført nytt energikrav til polymerer og spesifikke krav til elastan/polyuretan og polyamid. Polymerkravene omfatter nå også etyl vinyl acetat (EVA).
  • Det er innført krav til sporbarhet for polymerer basert på fornybart materiale.
  • Kravet til materialsammensetning er endret.

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er Elisabeth Magnus, og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 10. februar 2016 via svarskjema nederst på denne siden, per post eller epost til em[at]svanemerket.no.

En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Last ned

Høringsbrev

Letter of proposal, english

Høringsforslag

Draft for consultation, english

Bakgrunnsdokument

Background document, english

Høringsliste/List of recipients

 

Svarskjema - fyll ut på skjermen