Interiørmaling, ny høring

Interiørmaling, ny høring
På grunn av store endringer i kriterieforslaget sendes her et nytt forslag til høring. Høringsfristen er 26. juni 2015.
Tekst

Dette er andre høring av miljøkrav for svanemerking av innendørs maling og lakk. Det første høringsutkastet var harmonisert med EU Ecolabels kriterier for innendørs maling. Under høringen kom det frem at dette var problematisk og i stedet var det ønskelig å harmonisere kravene for innendørs maling og lakk med kravene for kjemiske byggprodukt (herunder utendørs maling). En harmonisering med kjemiske byggprodukt fører til vesentlige endringer i forhold til det første høringsutkastet og det ble derfor bestemt å legge ut en andre høring. 

Dokumentet «Oversikt over foreslåtte endringer» viser i hovedtrekk hva som er endret i dette andre høringsutkastet i forhold til første høring. 

Vi ønsker spesielt kommentarer til følgende:

  • Definisjonen av inngående stoffer og forurensninger.
  • Klassifisering av produktet og inngående råvarer og unntak for disse (O2 / O3).
  • Grenseverdi for miljøfarlige stoffer (O4).
  • Konserveringsmidler (O5).
  • Mengde fritt formaldehyd i endelig produkt må måles og det er ikke lenger anledning til å beregne nivået (O6).
  • Grensenivå for restmonomerer i polymerer (O7).   
  • Råvarer som ikke tillates, spesielt ftalater (O12).
  • VOC og SVOC; mengden skal måles i det ferdige produkt, ikke beregnes (O13).

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er Tove Bræin, og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 26.juni 2015 via svarskjemaet under, per post eller epost til .

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Lena Stenseng.

En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Last ned

Kravdokument, forslag (svensk tekst)

Kravdokument, forslag (engelsk tekst)

Oversikt over foreslåtte endringer (engelsk tekst)

Bakgrunnsdokument (svensk tekst)

Bakgrunnsdokument (engelsk tekst)

Høringsliste

Høringsbrev

 

Svarskjema - fyll ut på skjermen