Medisinsk engangsutstyr

Medisinsk engangsutstyr
Det er utarbeidet forslag til nytt, revidert kriteriedokument for svanemerking av engangsposer, -slanger og -tilbehør til medisinsk bruk. Høringsfristen er 30. april 2019.
Tekst

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Eline Olsborg Hansen ved Miljømerking Norge. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene. 

De viktigste endringene som foreslås i denne revisjonen er: 

  • Det er nå mulig å svanemerke blodposer 
  • Det er et nytt krav som forbyr bruk av naturlateks 
  • Det er et nytt krav for restinnhold av D4, D5 og D6 i silikon 
  • Det er forbud mot bruk av alle ftalater 

Dessuten er kravene til kjemikalier justert slik at definisjonen av inngående stoffer og forurensninger tilsvarer definisjonen som benyttes i Nordisk Miljømerkings øvrige kriteriedokumenter. 

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Vi ber dere sende kommentarene til oss innen 30. april 2019 via svarskjema nedenfor, per post eller epost til . For eventuelle spørsmål kontakt Tove Bræin (tb[at]svanemerket.no eller tlf. 958 30 441). 

En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være offentlig tilgjengelig hos Miljømerking. 

 

Last ned dokumentene

Kriterieforslag (engelsk)

Bakgrunnsdokument (engelsk)

Høringsbrev (engelsk)

Høringsbrev (norsk)

 

Send inn høringsuttalelse/submit your views