Tekstiler, skinn og lær

Fargerike garnnøster
Hvordan kan Svanemerket stimulere til best mulig miljøtilpasset produksjon av tekstiler, skinn og lær? Frist for innspill er 8. juni 2012.
Tekst

Et av særtrekkene til den offisielle merkeordningen Svanemerket, er at miljøkravene revideres hvert tredje-femte år, og at forslagene til nye krav sendes ut til åpen høring. Nå ønsker vi innspill til hvordan Svanemerket på best mulig måte kan bidra til mindre miljøbelastende produksjon av tekstiler, skinn og lær.

Et av de mest sentrale spørsmålene Nordisk Miljømerking vil at høringen skal gi innspill til, er om vi skal senke andelen økologisk bomull i den svanemerkede produksjonen fra 100 til 10 prosent. Endringen er gjort på bakgrunn av den lave andelen økologisk bomull på markedet. Nordisk Miljømerking vil fortsatt stimulere til etterspørsel av økologisk bomull med kravet. Samtidig håper vi at dette kan gi Svanen større gjennomslagskraft på markedet, noe som igjen vil være positivt for etterspørselen etter økologisk bomull og som vil redusere miljøbelastning i andre prosesser i tekstilproduksjonen.

Andre sentrale endringsforslag er å innføre forbud mot bruk av flammehemmende midler, biocider og antibakterielle stoffer. Vi vurderer også å forby mulesing av merionoull-sau og plukking av dun og fjær fra levende fugler.

Delta i høringen

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye kravene. Send dem på epost til innen 8. juni 2012.

Høringsdokumenter

Høringsbrev Letter of proposal
Høringsforslag Criteria
Bakgrunnsdokument Background
Høringsliste List of recipients