Svanemerkede kaffetjenester

Svanemerkede kaffetjenester
Spørsmål og svar: Hva er en svanemerket kaffetjeneste?
Tekst FotoIstock/TommL

En svanemerket kaffetjenester omfatter:

  • Leveranse og installasjon av kaffemaskin for profesjonell bruk. Maskinen kan også tilby annen drikk som kakao og te.
  • Service og vedlikehold av maskinen.
  • Forbruksvarer til kaffemaskinen.

Hvilke krav stiller Svanen til kaffemaskiner?

  • Svanemerket stiller strenge energikrav til kaffemaskiner for profesjonell bruk. Automatisk energisparemodus slår seg på når maskinen ikke brukes.
  • Ingen kapselmaskiner tillates.
  • Svanemerket stiller strenge krav til de komponenter av plast og metall som kommer i kontakt med matvarer. De kan ikke inneholde miljø- og helsefarlige stoffer, slik som visse ftalater og halogenerte, organiske forbindelser. Ingen av stoffene må være på EUs kandidatliste, eller på EUs liste over stoffer som potensielt hormonforstyrrende (i kategori 1 eller 2), eller som skal studeres nærmere for hormonforstyrrende effekter.

Hvilke krav stiller Svanen til kaffen og andre drikkevarer på maskinen?

  • Økologiske krav: Minst 90 prosent av kaffen skal være økologisk. Te, kakao, melk og sukker: 50 prosent økologisk.
  • Sosiale krav: Minst 30 prosent av kaffen skal være sertifisert med et merke for sosialt ansvar. Te, kakao, sukker: 10 prosent.

Hvilke krav stiller Svanemerket til andre forbruksvarer?

Eventuelle engangskopper og servietter som leveres sammen med kaffetjenesten skal være svanemerkede eller tilfredsstille Svanens krav til engangsartikler for mat.

Stiller Svanen krav til transport?

  • Alle sjåfører som arbeider med vedlikehold av maskinen skal ha gjennomgått kurs i miljøtilpasset kjøring. Bilene som brukes skal oppfylle Euronorm 5.

Stiller Svanen krav til de midlene som brukes til å rengjøre maskinen?

Ja. Ingen rengjøringskjemikalier som er klassifiserte som miljø- eller helsefarlige, kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonsskadelige kan brukes. I tillegg finnes det en liste over andre forbudte stoffer, som for eksempel sølv-nanopartikler.