Forslag til reviderte krav til oppladbare batterier

Forslag til reviderte krav til oppladbare batterier
Det er utviklet forslag til reviderte krav til svanemerking av oppladbare batterier og nødladere. Svarfrist er 23. mars 2018.
Tekst

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Thomas Christensen. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene.

De viktigste endringene som foreslås er

  • En bredere produktgruppe definisjon som nå også omfatter nødladere («powerbanks»).
  • Nye krav til utvinning av «konflikt-mineraler» og andre kritiske råmaterialer.
  • Skjerpede krav samt oppdaterte testmetoder til batterienes kapasitet og varighet.
  • Nye krav til batteriene/laderenes sikkerhet.
  • Nye krav til sirkulær design for lettere gjenvinning av materialer.

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er Randi Barstad Rødseth, og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 23. mars 2018 via svarskjema nedenfor, per post eller epost til .

En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Last ned dokumentene (engelsk tekst)

Kriterieforslag

Bakgrunnsdokument

Høringsbrev

Send inn høringsuttalelse