Høring - maskinoppvaskmidler

Maskinoppvaskmidler
Det er utarbeidet forslag til reviderte krav for miljømerking av maskinoppvaskmidler. Høringsfristen er 16. november.
Tekst

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Susanna Vesterlund.  Du finner dokumentene i kolonnen til høyre. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene.

De viktigste endringene som foreslås og der vi spesielt ønsker kommentarer er:

  • Effektivitetstesten er blitt justert ved at temperaturen er senket til 50˚C samt med nytt referansemiddel (O22). Under høringstiden kommer Nordisk Miljømerking til å gjennomføre effektivitetstester med endret temperatur og referanse (ny resept) for å kvalitetssikre metoden.
  • Fyllingsgraden er i denne versjonen blitt et obligatorisk krav (O19), kravet på VNF er skjerpet (O18).
  • Skyllemiddel («spolglans»)  kan nå miljømerkes som et separat produkt, dvs det må ikke være knyttet til et spesifikt maskinoppvaskmiddel (produktgruppedefinisjonen).  
  • Parfymekravet er blitt skjerpet gjennom at samtlige stoff i parfymen skal oppfylle kravet om miljøskadelige stoff (O6) samt at de 127 allergener som finnes i SCCS ”opinion on fragrances for cosmetics” begrenses till 100ppm per allergen (O9). Også parfymestoff i emballasjen begrenses (O9).
  • CDV-kravet er nå satt i forhold til  CDVkronisk og har en ny grense (O14).
  • Fosforkravet er blitt skjerpet på linje med detergentforordningen (O7).
  • Poengsystemet er blitt fjernet.

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er , og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 16. november 2013 per post eller bruk skjemaet nedenfor.

 En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Her kan du fylle ut og sende inn høringsskjema direkte.
Generelt




Her kan du fylle ut og sende høyringskjema direkte
Generelt




Kommenter saken
kommentarer