Rengjøring av væskeskadet elektronikk

Rengjøring av væskeskadet elektronikk
Det er utarbeidet forslag til en ny produktgruppe "Rengjøring av væskeskadet elektronikk". Høringsfristen er satt til 11. juni 2019.
Tekst

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Caroline Karlsson. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene.

Introduksjon til kriteriene

Produktgruppen omfatter rengjøring av væskeskadede elektroniske produkter som mobiltelefoner, nettbrett og PCer. 

Rengjøring av væskeskadet elektronikk er en tjeneste som i seg selv stimulerer til sirkulær økonomi, ved å forlenge levetiden til elektroniske produkter, og dermed reduserer mengden av elektronisk avfall og behovet for å produsere nye produkter.

Nordisk Miljømerkings kriterier for rengjøring av væskeskadede elektroniske produkter fokuserer på å sikre at forbrukeren opplever at denne tjenesten er et godt alternativ til å kaste produktet og kjøpe nytt. I tillegg sikres det at tjenesten i seg selv utføres med minst mulig miljøbelastning.

Nordisk Miljømerking stiller krav til:

  • Dokumentert høy redningsprosent av mottatt væskeskadede elektroniske produkter
  • Stans av korrosjon i det elektroniske produkt, slik at senere skader unngås
  • Rengjøringen og tørkingen av det elektroniske produktet skal ikke ta mer enn en arbeidsdag, for å sikre minst mulig ulempe for forbrukeren.
  • Begrensning av energi- og vannforbruket under vaske- og tørkeprosessen.
  • Alle kjemikalier som brukes i denne tjenesten skal være miljømerket.
  • Korrekt håndtering av elektronisk avfall  

Vi ber om synspunkter og kommentarer til forslaget som helhet og spesifikt til følgende punkter:

  1. Krav til kvalitet og tidsforbruk av tjenesten (O2-O4), og spesielt krav til hindring av korrosjon.
  2. Bestemmelse av tungmetaller i avløpsvannet (O7)
  3. Kravet om håndtering av elektronikkavfall som oppstår under behandling av elektroniske produkter eller når disse produktene ikke kan bli reddet (O9).
  4. Kvalitets og myndighetskrav, tilpasset en situasjon der lisensholder ikke har direkte kontakt med forbrukeren/kunden (O10-O17)

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er Arne Godal (ag[at]svanemerket.no), og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 11. juni 2019 via svarskjema (se nedenfor), per post eller epost til .

En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Last ned dokumentene (nordisk språk)

Kriterieforslag

Bakgrunnsdokument

Høringsbrev (teksten på denne siden)

Last ned dokumentene (engelsk språk)

Criteria document

Background document

 

Send inn høringsuttalelse/submit your views