Reviderte krav til kontormaskiner

kontormaskiner
Det er utarbeidet forslag til reviderte krav til svanemerking av kontormaskiner som kopimaskiner, printere etc. Høringsfristen er 28. februar 2013.
Tekst

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Jimmy Yoler, Miljømerking Sverige.

De viktigste endringene som foreslås er at:

  • R3: Krav til energieffektivitet er strammet inn og det refereres til Blå Engel RAL-UZ 171, alternativt til Energy Star versjon 2.0.
  • R9: Kravet til flammehemmende midler med økotoksiske egenskaper skjerpes.
  • R10: Nytt krav der bruken av phtalater i eksterne strømkabler begrenses.
  • R4: Kravet til bruk av resirkulert plast endres.
  • R15: Kravet om dobbeltsidig kopiering strammes inn.
  • R16: Nytt krav om forbruksartikler (tonerkassetter og tonerbokser) innføres.
  • R13: Kravet om bruk av resirkulert materiale i emballasjen strammes inn.
  • Harmonisering med Eco Mark er ikke lenger mulig.

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene, og vi er spesielt interessert i å få kommentarer på endringene og de tilhørende dokumentasjonskravene. På grunn av at omtrent all produksjon av slike apparater skjer i utlandet, er dokumentene på engelsk.

Vi foretrekker å få svar via skjemaet nedenfor. Kommentarer kan også sendes per post eller epost til . En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Tidsfrist for høringsuttalelser er 28. februar 2013.

Kontaktperson i Norge er og eventuelle spørsmål bes rettet til henne:

Telefon: +47 24144609

Her kan du fylle ut og sende inn høringsskjema direkte.
Generelt
Her kan du fylle ut og sende høyringskjema direkte
Generelt
Kommenter saken
kommentarer