Reviderte krav til PC-er

Hotell og restaurant
Det er utarbeidet forslag til reviderte krav til svanemerking av PC-er. Høringsfristen er 28. februar 2013.
Tekst

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Björn Simons, Miljømerking, Sverige. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom du har spørsmål vedrørende høringen.

De viktigste endringene som foreslås er at:

  • Krav til Energiforbruk er harmonisert med Energy Star.
  • Flammehemmende midler med økotoksiske egenskaper kan ikke brukes i svanemerkede produkter.
  • Bruken av phtalater i eksterne strømkabler begrenses.
  • Kvikksølv i bakgrunnsbelysningen i skjermer forbys i svanemerkede produkter.
  • Bruk av nanopartikler i alle ytre overflater forbys.
  • Nikkel forbys i metalldeler som kan komme i kontakt med huden ved normal bruk.
  • Det er lagt til krav på materialet i emballasjen.
  • Krav til elektrisk sikkerhet er revidert og bakgrunnsinformasjonen er oppdatert.
  • Krav til bruk av resirkulert plast og bioplast er revidert og bakgrunnsinformasjonen er oppdatert.

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene, og vi foretrekker å få disse via skjema på vår hjemmeside. Kommentarer kan også sende per post eller epost til .

Frist for høringsuttalelser er 28. februar 2013.

Kontaktperson i Norge er , telefon +47 24144609.  

En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Her kan du fylle ut og sende inn høringsskjema direkte.
Generelt
Her kan du fylle ut og sende høyringskjema direkte
Generelt
Kommenter saken
kommentarer