Revisjon av kriteriene for tekstilvaskemidler

Revisjon av kriteriene for tekstilvaskemidler
Vi har startet revisjon av kriteriene for miljømerking av tekstilvaskemidler og flekkfjernere.
Tekst

Vanligvis utarbeider vi et forslag til ferdige kriterier som så sendes ut til høring. Nå har vi under utprøving et system hvor vi inviterer til deltagelse tidligere i prosessen. 

Du finner all informasjon om revisjon av kriteriene for tekstilvaskemidler og flekkfjernere på vår engelskspråklige nordiske hjemmeside.