Reviderte krav til rengjøringsmidler

Reviderte krav til rengjøringsmidler
Det er utarbeidet forslag til nye krav for miljømerking av rengjøringsmidler. Høringsfristen er 1. desember 2017.
Tekst

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Terhi Uusitalo. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene. 

De viktigste endringene som foreslås er: 

  • Nytt krav til policy i forhold til bærekraftig fornybare råvarer (O3) 
  • Nytt krav til bærekraftig produksjon av palmeolje (O4) 
  • Forbud mot det allergifremkallende konserveringsmiddelet MI (O5) 
  • Forenkling og harmonisering av produktkategorier og justering av tilhørende grenseverdier (O10-O12) 
  • Nytt og strengere krav til emballasje (mengde og type materiale) som støtter opp om den sirkulære økonomien (O14-O15) 
  • Krav til at sprayprodukter må ha munnstykke med skumnett («mesh foamer») (O18) 

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Vi ber dere sende kommentarene til oss innen 

1. desember per post eller epost til . For spørsmål kontakt produktansvarlig Arne Godal, tlf 97 18 48 09 eller

Vi oppfordrer dere også til å informere andre interessenter om denne høringen, for eksempel leverandører av råvarer (spesielt aktuelt for tensidleverandører på grunn av krav til palmeolje (se O3 og O4)), underleverandører og leverandører av emballasje. 

En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking. 

Dokumenter

Kriteriedokument (pdf)

Bakgrunnsdokument (pdf)

Kalkulasjonsark (Excel)

Høringsbrev (pdf)

 

Documents in English

Criterial Document (pdf)

Background Document (pdf)

Calculation Sheet (Excel)

 

Send inn høringsuttalelse/submit your views