Reviderte krav til lyd- og bildeapparater

kontormaskiner
Det er utarbeidet forslag til reviderte krav til svanemerking av lyd- og bildeapparater. Høringsfristen er 28. februar 2013.
Tekst

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Jimmy Yoler, Miljømerking Sverige.

De viktigste endringene som foreslås er at:

  • R3: Krav til energieffektivitet strammes inn og refererer til energieffektivitetsklassene i EUs direktiv for energimerking av TV-apparater, 1062/2010/EU.
  • R5: Kravet til flammehemmende midler med økotoksiske egenskaper skjerpes.
  • R7: Bruken av phtalater i eksterne strømkabler begrenses.
  • R9: Det er lagt til krav om å deklarere bruken av NF3 under produksjon av LCD-skjermer/TFT-celler.
  • R12: Nytt krav til bruk av resirkulert materiale i emballasjen, samt forbud mot halogenerte organiske stoffer i emballasjen foreslås innført.
  • Maksimumskravet til energiforbruket foreslås fjernet-
  • Krav på tungmetaller foreslås fjernet
  • Harmonisering med EU Ecolabel er ikke lenger mulig.

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene, og vi er spesielt interessert i å få kommentarer på endringene og de tilhørende dokumentasjonskravene. Vil det være mulig å få dokumentasjon fra kabelprodusenter og produsenter av LCD-skjermer på i kravene R7 og R9?

Vi foretrekker å få svar via skjema nedenfor. Kommentarer kan også sende per post eller epost til .

Tidsfrist for høringsuttalelser er 28. februar 2013.

Kontaktperson i Norge er og eventuelle spørsmål bes rettet til henne:

Telefon: +47 24144609

Her kan du fylle ut og sende inn høringsskjema direkte.
Generelt
Her kan du fylle ut og sende høyringskjema direkte
Generelt
Kommenter saken
kommentarer