Forslag til miljøkrav til skismøring

Skismøring
Det er utarbeidet forslag til svanemerking av skismøring. Høringsfristen er satt til 10. mars 2018.
Tekst

Forslaget til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Thor Hirsch. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene. 

Miljøkravene gjelder for gliderprodukter for alle typer ski og brett beregnet for brukt på snø. Herunder produkter som optimaliserer glid på felleski. Nordisk Miljømerking stiller krav innenfor de delene av produktets livssyklus der det finnes størst relevans, potensial og styrbarhet. Slik oppnås den største miljøgevinsten. Målsetningen er å stimulere skiløpere som i dag bruker lavfluor gliderprodukter til å gå over til fluorfrie gliderprodukter. 

En svanemerket skismøring: 

  • Er fluorfri 
  • Gir god glid 
  • Er smussavvisende 
  • Har god slitestyrke 
  • Har dokumentert like god effekt som tilsvarende fluorholdig smøring 

 Vi ber om synspunkter og kommentarer til forslaget som helhet og spesifikt til følgende punkter: 

  • «Hva kan svanemerkes»: Gliderprodukter for alle typer ski og brett beregnet for bruk på snø. Herunder produkter som optimaliserer glid på felleski. Grunnvoks, festevoks, klister og rensemidler kan ikke Svanemerkes. 
  • Alle organiske fluorholdige forbindelser er forbudt. Samtidig vil vi minimere risikoen for at fluorforbindelsene erstattes med andre stoffer som har uheldige miljø- og helsemessige virkninger. Det oppnås ved å stille krav til alle inngående stoffer (krav O2-O5). 
  • Kriteriene har som mål å sikre at produktene har høy kvalitet ved funksjonstester (krav O6-O8). 

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er (tlf. 976 05 985). Vi ber dere sende kommentarene til oss innen 10. mars 2018 via svarskjema nedenfor, per post eller epost til

Last ned dokumentene

Kriterieforslag

Bakgrunnsdokument

Høringsbrev

Download documents, english translation

Criteria document

Background document

Consultation letter

 

Send inn høringsuttalelse/submit your views