Svanemerkede investeringsfond

Svanemerkede investeringsfond
Forslag til miljøkrav for svanemerking av investeringsfond sendes nå ut på høring. Det blir arrangert et høringsmøte i Oslo 7. februar 2017. Høringsfristen er 27. februar.
Tekst

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Per Sandell, Miljømerking Sverige. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene.

Miljøkravene gjelder både krav til forvalteren og til selskapene som skal inngå. Det overordnede formålet er å redusere nordiske investeringer i ikke bærekraftige selskaper og øke plasseringer i virksomheter som vektlegger langsiktig bærekraftig arbeid.

Vi ber om synspunkter og kommentarer til forslaget som helhet og spesifikt til følgende punkter:

  • Det finnes mange ulike typer fondsprodukter på markedet. Er kravene tilstrekkelig tilpasset de ulike typene?
  • Kriteriene består grovt sett av tre deler. Ekskluderingskrav, inkluderingskrav og krav til transparens og påvirkning. Er det en god fordeling mellom disse deler eller er noen for dominerende?
  • Ett av de obligatoriske kravene er at fondene skal oppnå 8 poeng av 16 mulige. Virker grensen på 8 poeng rimelig?
  • For hvert krav finnes det en beskrivelse av hvordan kravet skal dokumenteres. Er beskrivelsene tydelige og relevante?

Gi oss innspill

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er Elisabeth Magnus, og vi ber dere sende kommentarene til oss senest 27. februar 2017 via svarskjema nederst i denne saken, per post eller epost til post[at]svanemerket.no.

Det vil bli avholdt et høringsmøte hos Miljømerking i Norge tirsdag 7. februar kl.12. En invitasjon vil bli sendt ut og lagt på svanemerket.no etter nyttår.

En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Høringsdokumenter

Høringsbrev

Consultation criteria (høringsforslag, engelsk)

Consultation background (bakgrunnsdokument, engelsk)

 

Send inn høringsuttalelse