Høring - varmepumper

Varmepumper
Miljømerking har utarbeidet forslag til reviderte krav for svanemerking av varmepumper. Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Ola Rise. Høringsfristen 14. januar 2013.
Tekst

De viktigste endringene som foreslås er følgende:

  • Produktgruppedefinisjonen er endret til kun å inkludere serieproduserte enhetsaggregater.
  • Det er flere krav til materialene som varmepumpen består av.
  • Kravene for energieffektivitet er skjerpet.

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye kravene. Kontaktperson i Norge er Ola Rise, og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 14. januar 2013 per post eller epost til . Du kan også bruke skjemaet nedenfor.

Ta kontakt dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene.
En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Her kan du fylle ut og sende inn høringsskjema direkte.
Generelt
Her kan du fylle ut og sende høyringskjema direkte
Generelt
Kommenter saken
kommentarer